FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

گدکت نیس اسر به معنا حافظه خوار وسنی به شکل اختاپوست است که برای نخستین بار در قسمت "به خاطر خاطرات متشکرم "دیده شد.

گدکنیس اسر

Gedeknissesser humanshape

Gedekniss esser

نوع

اختاپوس

اطلاعات

افراد

تیموتی پرکال

نام لاتین

Gedächtnis Esser

حضور

به خاطر خاطرات متشکرم
کله اختاپوستی

مشخصه ویرایش

به هنگام وویگ سر آنها دارای پاهای لزجی میشود که آنها را به سر قربانی میچسبانند وبا ایجاد 4 زخم بزرگ تمامی خاطراتی آنها را تخلیه می کنند. قربانی تمام حافظه خود را از دست می دهد. میزان از دست دادن حافظه رابطه زیادی به میزان متصل بودن به پاها به سر قربانی دارد. به نظر نمی رسد قدرت بدنی آنها چندان با انسان ها تفاوت کند.

رفتار ویرایش

به دلیل توانایی منحصر به فردشان این افراد اغلب جاسوس اند. آنها میتوانند اطلاعات دزدیده شده را پردازش کنند و به آنچه می خواهند برسند. اگر کسی از آنها خاطرات یک گریم را بدزدد مشکل اساسی در کنترل خاطرات پیدا می کند. زیرا که اطلاعات مغز یک گریم سراسر وحشت و تهاجم به وسن هاست. به نظر می رسد در مواجه با یک گریم آنها تنها اطلاعات وحشتناک گریم را تخلیه می کنند.

آنها از گریم ها می ترسند.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Currect
کله اختاپوستی
Currect
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.