FANDOM


Monrow crw2 کلنگ این نوشته تازه زده شده است
این صفحه تازه ایجاد شده است. لطفا صبور باشید. شما می توانید با تکمیل و اضافه کردن مطالب به اتمام آن کمک کنید.

گولم یا غول گلی موجود افسانه ای از افسانه های یهودیان است.

گولم
Golem 4

بازیگر

برایان استیل

نام

گولم

نوع

غیر وسن

حضور

دعای مرگبار

نام لاتین

Golem

مشخصه ویرایش

گولم نوع محافظ است که توسط یک دعا احضار می شود تا ازمردمش مراقبت کند ولی در عمل اصلا کنترل پذیر نیست و موجود به شدت خطرناکی است. گولم توده گلی عظیمی است که از زمین می جوشد و قربانیان را در گل غرق می کند.هنگامی که کسی در گل وی گیر کند نمی تواند خود را خلاص کند.

این موجود به هیچ وجه قابل کشتن نیست. تنها را مقابله شناخته شده با آن این است که فردی که غول از او محافظت می کند به غول را مرخص کند.

بسیار مهم است که در هنگام دعا خواندن برای حضور گولم مدت زمان تعیین شود. اگر زمانی تعیین نشود، گولم به کشتار ادامه می دهد.

در گریم ویرایش

یک خاخام یهودی که فرزند خواهرش مورد حمله نا پدری خود قرار گرفته بود برای محافظت از آنها دعای احضار گولم را خواند.

گولم بر پدر خوانده ظاهر شد و او را کشت. سپس عموی کودک که او را تهدید کرد را نیز کشت. آنها به این نتیجه رسیدند که گولم قابل کنترل نبوده و هر کسی که دیوید-پسر - را تهدید کند کشته خواهد شد.

خاخام گفت که باید نام خدا را بر روی یک کاغذ نوشته در دهان گولم بگذارند. نیک دیوید را تهدید کرد و او را ترساند تا غول بر آنها ظاهر شود. خاخام تلاش کرد نام خدا را در دهان غول بگذارد ولی این روش میسر نشد و بعد ترابل برای محافظت از نیک و دیوید به گولم حمله کرد.

از آنجا که دیوید با ترابل دوست شده بود به گولم حمله کردو با اسباب باز اش به طور مداوم به غول ضربه زد تا اینکه غول از بین رفت و همه زنده ماندند.

تصاویر ویرایش

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.