FANDOM


گرگ و سه بچه خوک
Gorg va se bache khuk

نوع

داستان های برادران گریم

اطلاعات

قسمت مرتبط

سه گرگ بد

وسن های یاد شده

بلوت باد
باورشواین

گرگ و سه بچه خوک ویرایش

این داستان در مورد سه برادر خوک است که برای جلوگیری از خورده شدن توسط گرگ تصمیم به ساخت خانه می گیرند. دوتای اول که خانه یشان به خوبی محکم نشده بود توسط گرگ کشته می شوند ولی سومی گرگ را به کشتن می دهد.

تاثیر بر قسمت ویرایش

برادر ها اورسن خانه هایی در کنار هم داشتند.

پیتر اورسن توانست زنده مانده و حساب آنجلینا لسر را برسد. تجهیزات او کامل تر از دو برادرش بود.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.