FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
کلاستریک

Shaw klaustrike

Klaustrike woge

نوع

گربه

اطلاعات

افراد

تیم استاین کلنر
شاو استاین کلنر
جو
ریک تورنتونSkull
هایدی مک دانا Skull

کلاستریک به معنای دزد مسخره یا پنجه است. این وسن به شکل گربه خیابانی بوده و برای نخستین بار در قسمت "یک چیز پردار "نمایش داده شد

مشخصه ویرایش

آنها نه شکل ببر اند نه گربه خانگی یک چیزی میان این ها هستند. از نظر بدنی، بسیار قدرتمندند می توانند مانند گربه بجهند و با گریم ها درگیر شوند که نیروی فرا انسانی آنها این توان را به آنها می دهد. گرچه توان آنها از یک گریم کمتر است ولی به حد کافی قوی هستند که با ضربه به گریم ها انها ناک اوت کنند. گرچه آنها دندان های تیط و فک محکمی دارند.، ترجیح می دهند که در مرحله دوم از آن استفاده کنند و موجبات زخم های شدیدی را فراهم آورند.

علاوه بر این آنها به سرعت پس از ضربات فیزیکی بهبود می یابند. حتی اگه ضربه به سرشان وارد شود. برای مثال یکی با ماهیتابه ضربه خورد، ضربات متعددی را تحمل کرد و یک گلدان روی سرش شکسته شد ولی هنوز می توانست بجنگد.("شاهد")

رفتار ویرایش

زن ها اغلب کلاستریک های مذکر را بسیار جذاب حس می کنند و لی هیچ وقت برای این دسته عاشقان به خوبی پیش نخواهد رفت. زیرا کلاستریک های مذکر نسبت به جفتشان بسیار بی رحم اند. بسیار به ندرت پی میاید که زنی از رابطه با یک کلاستریک بیرون بیاید و صدمه نبیند. معلوم نسیت که آنها چطور زنان را بخود جذب می کنند. ممکن است به دلایل فیزیکی مانند زیگ ولک افراد به آنها جذب شوند و یا به خاطر گیرایی خود کلاستریک ها. گرچه به هر دلیلی باشد یک کلاستریک به اندازه یک زیگ ولک افراد را به خود جذب نمی کند. مونرو به نیک گفت هنگامی که یک کلاستریک اطراف است با چشم باز بخوابد زیرا آنها موجوداتی خائن و بسیار متجاوز هستند.

مانند بسیاری از وسنها از گریم ها می ترسند. چنانچه شاو و جو با دیدن نیک و ترابل به عنوان گریم به شدت وحشت کردند. گرچه تیم استاین کلنر تنها نفرت خود را نشان داد.

در مقابل کلاستریک مونث به شدت نوع مذکر خود مهاجم نیستند. ولی اگر هایدی مک دانا را به عنوان نمونه در نظر بگیریم، وی چندان شغل خوشنامی نداشت. کلاستریک های مونث واقعا به دوستانشان اهمیت می هند و از آنها بیشتر از یک کلاستریک مذکر مواظبت می کنند.

دفتر خاطرات گریم ویرایش

موجود گربه شکلی با قدرت بدنی و جهش زیاد. متوجه شدم که آنها برای زنان بسیار جذاب اند.

من یکی از آنها را در بار لین فیت دنبال کردم تا شانسی برای مستند کردن رفتار وی پیدا کنم. به نظرم می آمد که او زنش را اذیت می کند این خبر را از دیگرانی که او را می شناختند متوجه شدم. در بار متوجه شدم با زنان دیگر لاس می زد و بعد چیز جالبی پیش آمد. او بحثی را با رفقایش شروع کرد در مورد اینکه چطور زنش را عاشق خود کرده تا ارثیه او را بالا بکشد.

چه جانور وحشتناکی اینگونه با زنی که دوستش دارد رفتار می کند. تصمیم گرفتم تا متوجه شوم و یک شب او از مرز خود فراتر رفت و اصلا ار پایان دادن به بدبختی او احساس نا راحتی ندارم

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Currect
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Currect
شاهد
Currect
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Currect
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Currect
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Currect
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Currect
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Currect
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Currect
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Currect
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Currect
شب وسن
Cancel
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Cancel


حضور فصل 6
فراری
Cancel
گره به من اعتماد کن
Cancel
اوه کاپیتان، کاپیتان من
Cancel
ال کوگل
Cancel
خارش هفت ساله
Cancel
صبحانه در رختخواب
Cancel
عشق کور
Cancel
پسر نیز برمی خیزد
Cancel
درخت مردم
Cancel
خون جادویی
Cancel
چیزهای وحشی کجا بودند
Currect
شستشوی زرستورر
Cancel
پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.