FANDOM


کایول وسنی به شکل گرگ صحرایی است که برای نخستین بار در طلوع ماه بد دیده شد.

No Title

Cayotle 408

Cayotl 308

نوع

گرگ صحرایی

اطلاعات

افراد

جرارد کمپفر
کارلی کمپفر
لیسا کمپفرSkull
ریچارد مولپسSkull
هایدن واکر
کایل واکر
تاد واکر
دیگو هویوسSkull
بلم هویوس
لازلو کوربونSkull

نام لاتین

Coyotl

حضور

طلوع ماه بد
مرگ برمی خیزد
چوپاکابرا

مشخصات ویرایش

وویگ آنها را به شکل کایوت در می آورد. بیشتر آنها قهوه ای رنگ و دارای چشم ها زرد هستند. کایول ها مانند بقیه وسن های سگسان حس بویایی خوبی دارند آنها در جنگیدن مانند فوکس باو ها از آرواره هایشان استفاده می کنند.

به نظر نمی رسد توان بدنی آنها بیشتر از انسان ها باشند زیرا هنک توانست با یک ضربه یکی را از میدان به در کند البته فراموش نکنیم که هنک انسان بسیار وقوی است. آنها می توانند ویگ مختصر کنند. یعنی وویگ خود را به چشم هایشان منحصر کنند.

رفتار ویرایش

آنها به اراذل اوباش وسن ها مشهورند . گروهی کار می کنند و اگر کسی بخواهد خود را از خانواده بیرون بکشد کاری نابخشودنی انجام داده است. آنها اینگونه افراد را می کشند. کایول ها مراسمی به نام اسوراسیون دارند که در آن کایول ماده با گروه معرفی می شود این عمل در سن 17 سالگی ماده انجام شده و عملی بسیار وحشیانه است.

آنها گاها انسان ها را می خورند و به حیوانات کوچکتر نیز حمله می کنند. آنها به شدت از گریم ها می ترسند و هر گز به گریم حمله نمی کنند. چنانچه در معرض وحشت قرار بگیرند به سرعت کنترل وویگ خود را از دست می دهند.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Currect
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Currect
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Currect
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Currect
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Currect
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Cancel
بازگشت
Currect
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Currect
آغاز یک پایان
Cancel


حضور فصل 6
فراری
Cancel
گره به من اعتماد کن
Cancel
اوه کاپیتان، کاپیتان من
Cancel
ال کوگل
Cancel
خارش هفت ساله
Cancel
صبحانه در رختخواب
Cancel
عشق کور
Cancel
پسر نیز برمی خیزد
Cancel
درخت مردم
Cancel
خون جادویی
Currect
چیزهای وحشی کجا بودند
Currect
شستشوی زرستورر
Cancel
پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.