FANDOM


Trubel اطلاعات این صفحه هنوز به دست ما نرسیده است
هنوز اطلاعات منتشر نشده است. به محض انتشار صفحه تکمیل خواهد شد
پیش نمایش به ویدویی گفته می شود که از طریق کمپانی سازنده سریال بر روی اینترنت می رود و بخشی از قسمت آینده را نشان می دهند

در این بخش لینک های دانلود و مشاهده برای شما فراهم می شود و پس از اکران هر قسمت، قسمت بعدی جایگزین می شود

تکه های فیلم قسمت هایی از سریال هستند که یک صحنه از قسمت آینده را نشنان می دهند. این تکه ها معمولا در روز های وسط هفته منتشر می شوند

نام قسمت لینک نیاز به فیلترشکن قابلیت دانلود نوع تاریخ انتشار در گریم فارسی
ناتوانی خزنده نماشا خیر بله پیش نمایش قسمت 10.11.94
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.