FANDOM


Monrow crw2 کلنگ این نوشته تازه زده شده است
این صفحه تازه ایجاد شده است. لطفا صبور باشید. شما می توانید با تکمیل و اضافه کردن مطالب به اتمام آن کمک کنید.
پتک

نوع

کوبنده

اطلاعات

استفاده کنندگان

نیک برکارد
ماری کسلر Skull

مکان

تریلر (پیش از آتش سوزی)
ادویه فروشی (در حال حاضر)

پتک در اروپا یک سلاح قرون وسطی است که مانند یک چکش بزرگ می باشد. .پتک نیک شباهت زیادی به یک پتک آسفال کوب یا پتک سنگ شکنی دارد. هنگامی که نوکلاوی به وی در تریلر حمله کرد، نیک برای مقابله و کشتن وی از پتک استفاده نمود.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.