FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

ویلهارا وسنی به شکل خرگوش است که برای نخستین بار در قسمت" بدشانس" نشان داده شد

ویلاهارا

Willahara humanshape

414-Willahara

نوع

خرگوش

اطلاعات

افراد

الیور بنتSkull
بورلی بنت
Skullپیتر بنت
کلوئی بنت

نام لاتین

Willahara

حضور

بدشانس

مشخصهویرایش

ویلهارا موجوداتی هستند که به دلیل توانایی بالا در تولید مثل به نوعی باعث ایجاد باروری در وسن ها نازا می شوند. این ماجرا به طور ضمنی در قرون وسطی مطرح شده و بر اساس خرافات آن زمان ، می بایست پای چپ ویلهارا را به مدت سه شبانه روز در زیر تخت زوجینی که قصد بچه دار شدن را دارند قرار داد

رفتارویرایش

ویلهارا ها به ندرت در یک مکان می مانند و به دلیل همین فکر خرافی و عواقب وحشتناک آن به طور مرتب جابجا می شوند و علاقه ای به وویگ در مقابل سایر وسن ها ندارند

مانند اکثر وسن ها آنها از گریم ها وحشت دارند

تصاویرویرایش

حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Currect
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel