FANDOM


ولکنالیس ، خدای آتش روم باستان است. کلمه ولکنالیس از ریشه ولکنا می آید که به معنای کوهستان است. این موجود برای نخستین بار در قسمت "کمربند آتش" مشاهده شد.

وولکنالیس
218-Volcanalis2

بازیگر

برایان استیل

نوع

شیطان

مشخصه ویرایش

این موجود وسن نیست و به نحوی با زمین در ارتباط است. گفته می شود هر کسی که سنگ های مقدس موجود در کمربند آتش کره زمین را بردارد، زمین به ولکنالیس شکایت کرده و ولکنالیس به دنبال وی خواهد رفت، او را خواهد کشت و سنگ ها را بر خواهد گرداند. اگر گروهی به طور دستجمعی اینکار را بکنند ولکانلیس عذاب بر سر آنها خواهد فرستادو مانند شهر پمپی در ایتالیا و یا طوفان های هاریکان در کالیفرنیا و همه آنها تاوان کارشان را پس خواهند داد.

برای متوقف کردن این موجود می بایست وی را تا 210 درجه زیر صفر سرد کنند. در این صورت وی به شکل مجسمه در آمده و باید وی را با پتک بشکنند.

رفتار ویرایش

وولکنالیس در کوه زندگی می کند و برای انتقام از کسانی که زمین را آزرده اند از کوه بیرون می آید. وی افراد را از داخل طبخ می کند. سنگ ها را برداشته و خارج می شود.

پیوند به بیرون ویرایش

گریم انگلیسی

وولکنالیس-افسانه روم

کمربند آتش