FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
ورات
Verrat

نوع

تشکل مخفی

تحت امر

خانواده های سلطنتی

ورات به معنای خیانت ،گارد ویژه خانواده سلطنتی است

ورات در قرن 16 تاسیس شد و بیشتر تشکیل شده از هوندیگر ها و سایر وسن ها می باشند. وظیفه ورات محافظت از منافع خانواده های سلطنتی در همه جای دنیا می باشد. چنانچه گروهی خانواده سلطنتی را تهدید کند، این ورات است که به سراغ آنها می رود. به نوعی بنظر می رسد که ورات ها به گریم ها علاقه مندند و تلاش می کنند تا آنها را به خانواده های سلطنتی ملحق کنند("موش و گربه")

حوادث مرتبط

گفته می شود که ،ورات مسئول اعمال ترور سفید علیه شهروندان اسپانیایی بوده است. این نیرو در جنگ جهانی دوم منحصرا در جبهه هیتلر فعالیت می کرده و در حال حاضر اغلب اغتشاتش های دنیا مانند بهار عربی و نا امنی های خاور میانه توسط آنها شکل میگیرد.("موش و گربه")

ترکیب جناحی

ترکیب ورات تماما وسن است که اغلب هوندیگر هستند. همگی آنها تحت فرمان نیرویهای سلطنتی هستند. این افراد بدون کوچکترن تاملی فرمان بالا دستی ها را احرا می کنند. حتی اگر این فرمان فرمان کشتن سرکرده خودشان باشد. همچینی به نظر می رسد که دروگر ها نیز برای این سازمان کار می کنند یا به نوعی با آنها هماهنگ هستند تا گریم ها را نیز کنترل کنند.از نظر تاریخی گریم ها همکاری نزدیکی با ورات داشته اند ولی کم و کیف این همکاری در زمان حال مشخص نیست.("قاچاق اعضای بدن")

ورات آنربه

ورات آنربه (" آنن "به معنای اجداد +" اربه "به معنای میرا") گروهی از ورات است که به دنبال اشیا جادوئی فرستاده می شوند. سازمان آننربه سازمانی بود که اقدام به پژوهش در خصوص تاریخ انسان شناسانه و فرهنگی نژاد آریایی، و آزمایش و سفر اکتشافی کرده بودند که هدفشان اثبات این امر بود که جمعیتهای پیشاتاریخی و اسطوره‌ای نوردیک زمانی بر جهان حکومت می‌کرده‌اند. ("میراث")

این گروه رسماً، شتودینگزلشافت فوئا گایشتزوئه‌گشیشته، دویچز آننربه (جامعه مطالعاتی تاریخ روشنفکری نخستین، میراث نیاکانی آلمانی، جامعه ثبت شده) خوانده می‌شد و در ۱۹۳۷ به فورشونگز اوند لرگماینشافت داس آننربه (گروه تحقیق و آموزش میراث نیاکانی، جامعه ثبت شده) تغییر نام داد. پس از مدتی این سازمان به ورات پیوست.

این سازمان همچنان درحال تحقیق و یافتن هنر های سیاه و اشای رمزآمیز می باشند.("میراث")

تصاویر

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.