FANDOM


وتن اوگن (به زبان آلمانی به معنای چشمان دانا ) وسنی به شکل ساهگوش است که برای نخستین بار در قسمت جستجوی یک دختر دیده شد.

وتن اوگن

504 wettenogen humanshape

504 wetten ogen wesenshape

نوع

ساه گوش

اطلاعات

افراد

در دست اقدام

نام لاتین

جستجوی یک دختر

نام انگلیسی

Weten Ogen

مشخصه ویرایش

در هنگام ووگ، تمام صورت این وسن از موهای زرد و سفید پر میشود. آنها موهای واقعی خود را در زیر ووگ از دست میدهند. به این معنا که در حالت ووگ تشخیص زن یا مرد بودنشان دشوار است. بدنشان نیز از مو پوشیده می شود و ناخن هایشان و دندان هایشان رشد میکند.

رفتار وتن اوگن ویرایش

میشود گفت وتن اوگن ها کمی خرافاتی اند و به سنت ماخت زوکتود بسیار علاقه دارند , این وسن ها نسبت به بقیه وسن ها ترس کمتری از گریم ها دارند و رفتار خونسردانه ای در مقابل آن ها نشان میدهند ولی با این حال باز هم از آن ها حساب میبرند , وتن اوگن ها کینه ای هستند و تا زمانی که انتقام نگیرند دست بردار نیستند و آن ها زیاد خشن نیستند با این حال اگر مورد آزار قرار بگیرند و یا عصبانی شوند میتوانند موجودات ترسناک و تقریبا پر قدرتی شوند.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Currect
شاه موش
Cancel
شب وسن
Cancel
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.