FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
Waldreor grimm

والدیریور یا چوپاکابرا بیماری است که وسن را از حالت انسان خارج کرده و به حیوان کامل تبدیل می کند چوپاکابرا به معنای" مکنده بز" می باشد و اغلب به انسان و حیوان حمله می کند.

علائم

Waldeor2

شخص در حالت عادی

در ابتدا وسن دچار تب های شدید می شود. سپس حالتی وسنی وی همراه با تاول های شدید ایجاد می شود. فرد به هرچیزی که سر راه خود ببیند( حیوان یا انسان) حمله می کند. در این حالت وی هیچ کس را نمی شناسد. با اینحال ازین حالت پیش از دائمی شدن بیماری قطع و وصل می شود. فرد نمی تواند به یاد بیاورد که در هنگام تغییر شکلش مرتکب چه کاری شده است.

نحوه انتقال

انتقال اولیه این بیماری از طریق نیش پشه و پس از آن تنها به وسن ها از طریق بزاق و زخم می باشد.

درمان

Waldeor

درحال بیماری

روش درمان بیماری از روش کادینگا پوپو به معنای بیماری شیطان گرفته می شود. بر اساس این دستور العمل می بایست محلولی آماده شده که پیش از 48 ساعت از پدیدار شدن نخستین علائم بیماری می بایست به ستون فقرات بیمار تزریق شود. در صورتی که اینکار زمان بگذرد، این بیماری دائمی شده و قابل درمان نیست.

پیوند به بیرون

گریم انگلیسی/والدریور

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.