FANDOM


بلوت باد ، گرگ بزرگ بدجنس ، این چیزیه که اجدادت من رو صدا می کردن، کتابت رو نخوندی؟

مونرو در اولین ملاقاتش با نیک

این خواهرم آنجلیناست. ویرایش

هپ لسر
1x06-Hap

جنسیت

مذکر

نوع

بلوت باد

بازیگر

برد ویلیام هنک

هپ درخانه در حال انجام تمرینات ورزشی بود. که وزنه از دستش در رفت و از پنجره به بیرون افتاد . هنگامی که برای برداشتن وزنه رفته بود. ساختمان خانه اش منفجر شد.

تصاویرویرایش

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.