FANDOM


هوندیگر به معنای سگ شکارچی وسنی به شکل سگ گرگ می باشد که برای نخستین بار در قسمت "موش و گربه" دیده شد.

هوندیگر

Hundjeger humanshape

421 hundjeger

نوع

سگ شکاری

اطلاعات

افراد

فرستاده های وراتSkull
وستنون استوارتSkull
ادگارد والتزSkull

نام لاتین

Hundjäger

حضور

بیش از سه قسمت

مقاله های مرتبط

ورات

مشخصه ویرایش

وویگ آنها به شکل سگ گرگ است. تمامی آنها یک رنگ دارند. بویایی قوی آنها در هنگام شکار به کمکشان می آید. آنها از یک انسان قوی ترند ولی نسبت به بسیاری از وسن های هم راستای خودشان از قبیل بلوت باد ضعیف ترند. بویایی آن نیز به خوبی بلوت باد ها نیست. به نوعی آنها از انسان سریع ترند. آنها دندان های تیزی دارند که در شکار به آنها کمک می کند. آنها بسیار از گریم ها ضعیف ترند. در کتب گریم ها ذکر شده بود که بهتر است اول هوندیگر مونث را بکشید.

رفتار ویرایش

هوندیگر ها از نسلی بیباک و شرور اند. هنگامی که در حال شکار کسی هستند هیچ چیز نمی تواند آنها را متوقف کند.حتی اگر لازم باشد افراد را به طور تصادفی نیز می کشند.آنها به شدت به قوانیشنان پایبندند.

شهرت آنها پشتوانه ترس عظیمی است که وسن ها از آنان دارند. حتی مونرو نیز از هوندیگر ها می ترسید. هرچند که ادگار والتز نیز به نوعی از دیدن بلوت باد نگران شد.

بیشتر آنها در خدمت ورات هستند و برای تعقیب و کشتن افراد خاطی انتخاب می شوند. نسبت به گریم ها بیشتر احساس احترام می کنند تا ترس. به نوعی آنها با گریم ها پیمانی نا نوشته دارند که قوانین را اجرا کنند. مخصوصا گریم هایی که از جانب خانواده های سلطنتی هستند. در طی جنگ جهانی دوم بیشتر آنها ماموران اعدام بوده اند.

گفته می شود آنها برای تولد شکم مادر خود را از داخل می خورند و متولد می شوند.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Currect
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Currect
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Currect
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Currect
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Currect
نمایش باید ادامه یابد
Currect
همزمانی
Currect
قانون فداکاری
Currect
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Currect
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Currect
بلند پروازی موطلایی
Currect
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Currect
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Currect
غرش کن هاوک
Currect
حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Currect
شب وسن
Cancel
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Currect
شب بد
Cancel
تله
Currect
آغاز یک پایان
Currect


حضور فصل 6
فراری
Currect
گره به من اعتماد کن
Currect
اوه کاپیتان، کاپیتان من
Cancel
ال کوگل
Cancel
خارش هفت ساله
Cancel
صبحانه در رختخواب
Currect
عشق کور
Cancel
پسر نیز برمی خیزد
Cancel
درخت مردم
Cancel
خون جادویی
Cancel
چیزهای وحشی کجا بودند
Currect
شستشوی زرستورر
Cancel
پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.