FANDOM


Monrow crw2 کلنگ این نوشته تازه زده شده است
این صفحه تازه ایجاد شده است. لطفا صبور باشید. شما می توانید با تکمیل و اضافه کردن مطالب به اتمام آن کمک کنید.

هونتا لامی مواژی به معنای دوگانه قاتل وسنی شبیه به کرم پهن بوده و برای نخستین بار در قسمت " قرار دوگانه" مشاهده شد.

هونتا لامی مواژی

Huntalamimuuji humanshpe

415-Huntha Lami Muuaji woged

نوع

کرم پهن

اطلاعات

افراد

استیسی و لوئیس بالوزین

نام لاتین

Huntha Lami Muuaji

حضور

تاریخ دوگانه

مشخصهویرایش

این وسن یک موجود دوگانه است که بخش مذکر و مونث آن توامان در یک شخص قرار دارد. این موجود ویگ میانی ندارد و با ویگ به حالت معکوس جنس خود میرود.

این وسن از پوست خود اسید ترشح کرده و نوع مذکر آن خطرناک تر است.

رفتارویرایش

این وسن از درگیری با دیگران اجتناب می کند ، با اینحا هنگامی که در معرض خطر قرار گیرد می تواند به دیگران به شدت صدمه بزند. معمولا کسی از درگیر شدن با این وسن زنده نمی ماند تا در موردش صحبت کند.

تصاویرویرایش

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.