FANDOM


نایاد وسنی به شکل پری دریایی است که برای نخستین بار در قسمت رابطه یک شبه دیده شد.

نایاد

Naiad humanshape

Naiad 304

نوع

پری دریایی

اطلاعات

افراد

ایبل ماهاریو
سارا ماهاریو
آنا ماهاریو
الی ماهاریو
دومنیک
جسی

نام لاتین

Naiad

حضور

رابطه یک شبه

مشخصه ویرایش

وویگ آنها مانند ماهی است. در میان انگشتان دست و پایشان پرده نازکی ایجاد می شود . آبشش در می آورند. به خوبی در آب شنا می کنند. نایاد های مرد عقیم اند. برای باقی ماندن نسل این وسن، نایاد های ماده باید با مردان دیگر جفت گیری کنند که این عمل در آب انجام می شود. در دوران قدیم، نایاد های مذکر، مردی که زن آنها با وی جفت گیری کرده را در زیر آب خفه می کردند . ولی در دنیای کنونی تعداد زیادی از نایاد ها از این رسم دست کشیده اند. به عبارتی مردهای نایاد باید بچه های مردان دیگر را بزرگ کنند.

مشکلی که در نایاد وجود دارد این است که آنها نمی توانند برای مدت طولانی از آب دور شوند. چنانچه آنها از آب دور شوند، بیش از 7 ساعت زنده نخواهند ماند و از شدت کمبود رطوبت خواهند مرد. توان بدنی نایاد ها در حد انسان می باشد.

رفتار ویرایش

نایاد هابه طور کلی افراد رازداری هستند که راز خود را با خود به گور می برند. نایاد ها نباید عاشق انسان ها شوند. اگر اینکار را انجام دهند ، افراد خانواده پرده ای نازک میان انگشتان آنها را خواهند برید و از خانه اخراج خواهند شد. این رسم نیز بیشتر مربوط به گذشته است. الی ماهاریو جک بارنز را نجات داد و دیگران تصمیم گرفتند که او را ببُرند. نایاد ها برای هم فداکاری می کنند و از مرگ نمی ترسند.

آنها از گریم ها می ترسند و به آنها اعتماد ندارند.

خاطرات گریم ویرایش

سال 1755 اتفاق عجیبی در کشتی تجاری دادینگتون رخ داد جوری یاور سوم ناخدا در طول شب نا پدید شد با قی خدمه خرافاتی شدند اخیرا جوری دریاره ی زن زیبایی حرف میزد که مانند یه ماهی کنار کشتی ما شنا میکرد تصمیم گرفتم وقتی دماغه ی خشکی را دور میزنیم جای او دیده بانی دهم تا ببینم این شایعات حقیقت دارند با خیر موجودی که بین قوم و خویشم به نایاد معروف است را دیدم بعد از اینکه در تور گیرش انداختم توانستم موجود را روی عرشه بکشانم که در همانجا ظاهر انسانیش را نشان داد بنظرم محسور کننده بود و او را از ناخدا و خدمه مخفی نگه داشتم و بعد از اینکه چند ساعت در عرشه ماند پوست زن کم کم خشک شد و کنده شد التماسم کرد که به دریا برگردانمش ولی من مصمم هستم که صحت حرف جوری را اثبات کنم درباره ی ناپدیدی جوری از او سوال کردم ولی حاضر نشد هیچ یک از اسرار همنوعانش را فاش کند و تنها تمنا میکرد اجازه دهم که به داخل اب بازگردد امروز صبح هنگام طلوع خورشید ان موجود مرد که فرض میکنم علتش کاهش شدید اب بدن بود متاسفانه تمام اسراری که نادیا میدانست با او به گور رفته است
( قسمتی از خاطرات گریم تحت فرمان هند شرقی )

تصاویر ویرایش

حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Currect
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.