FANDOM


موسای به معنای الهه ، وسنی شبیه به الف هاست که برای نخستین بار در قسمت " بوسه موسای" نمایش داده شد

موسای

220-Khloe sedgwick musai

220-Musai

نوع

وسن

اطلاعات

بازیگران

به قسمت بوسه موسای مراحعه کنید

نام لاتین

کلوئی سدویک

حضور

بوسه موسای

نام لاتین

Musai

مشخصات ویرایش

هنگامی که موسای وگ می کند، موهایش به رنگ قرمز و پوستش آبی فیروزه ای درخشان می شود. گوشها موسای بلند ونوک تیز شده و در چشمانش آبی عمیقی رویت می شود. لب های موسای ماده روانگردانی را تولید می کند که بشدت اعتیاد آور بوده و درمان پذیر نیست. هنگامی که موسای با بوسه خود رابطه را آغاز می کند مرگ و نابودی در انتهای این رابطه است.

رفتار ویرایش

مانند زیگ ولک ، موسای ها از توانایی خود حداکثر استفاده را می کنند و برایشان مهم نیست چند تن در این راه کشته شوند. بیشتر آنها هنرمندان را هدف می گیرند و الهام بخش آنها می شوند. موسای ها به ندرت با کسی ارتباط دائم دارند و مدام هدف هایشان را عوض می کنند. هدف های قبلی نیز یا خود کشی می کنند یا سعی در کشتن هم خواهند کرد. موسای ها هیچ احساس گناهی در این مورد ندارند. آن ها بیشتر هنرمندان را هدف می گیرند و بر این باورند که عمر کوتاه و مردن در شهرت بهتر از زندگی طولانی در گمنامی است.تنها داروی شناخته شده برای بوسه موسای، عشق واقعی است.مانند بیشتر وسن ها موسای ها از گریم ها وحشت دارند با اینحال به نظر می رسد ناراحت نمی شوند اگر یک گریم تحت تاثیر آنها قرار بگیرد.

بحث هاویرایش

موسای- دختر فریبنده

حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Currect
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel