FANDOMImagesh دوستان بزرگوار
  • سایت بر اساس اطلاعات موثق راه اندازی شده است. لطفا از هر گونه نوشتار نبوغ آمیز بیگانه به فیلم، نظر خودتان و تصاویر غیر مرتبط به سایت خودداری فرمایید
  • از توهین کردن و نظرات مخرب پرهیز کنید. هیچ کس دوست ندارد توهین بشنود و مسئولین سایت در راس این افراد بی اعصاب قرار دارند
  • در برد های عمومی از موضوعات پیروی کنید. برای موضوعات خصوصی لطفا از بخش دیوار خودتان استفاده کنید
  • از کل کل کردن با ادمین ها بپرهیزید. چنانچه کاری ر اانجام داده اید و اخطار عدم انجام آن را دریافت کرده اید، دوباره اقدام به انجام آنکار را نکنید. ادمین های اینجا مثل نیک با حوصله نیستند. رفتارشان به کلی برکارد بیشتر شبیه است . ممکن است بلاکتان کنند.


ثبت نام سایت