FANDOM


ملیفر به معنای مکنده عسل وسنی شبیه به زنبور بوده و برای نخستین بار در قسمت هشدار زنبور دیده شد.

ملیفر
Mellifer Woge - Elliot Spinella

{{{Row 1 title}}}

زنبور عسل

افراد

داگ شالو
ملیسا وینکرافتSkull
جان کولمن
الیوت اسپنولا

حضور

هشدار زنبور

مشخصه ویرایش

وویگ یک ملیفر آنها را به شکل یک زنبور در می آورد.آنها با زنبور های طبیعی در ارتباطند و به آنها فرمان می دهند. ملیفر ها توان بدنی زیادی دارند. از آن رو که هگزن بیستها بسیار قدرتمند تر از انسان ها هستند و ملیفر ملکه از هگزنبیست قویتر بود. البته مشخص نیست که بقیه ملیفر ها هم چنین توانی دارند یا نه.

رفتار ویرایش

ملیفر ها به طور گروه کوچکی تحت فرمان ملکه خود زندگی و کار می کنند. آنها زنگ اعلام خطر برای جامعه وسنی دارند. مانند زنبور ها آنها نیز در کندو های بزرگ زندگی می کنند.آنها سم خود را به بدن قربای با استفاده از یک سوزن بزرگ تزریق می کنند.

آنها به ندرت حمله می کنند مگر مورد تهدید واقع شوند و از طرف دیگر آنها دشمن قسم خورده هگزن بیست ها هستند و هر جا آنها را ببینند خواهند کشت.

گریم با بقیه وسن ها برای آنها تفاوتی ندارد. آنها برای هشدار به گریم به همان اندازه راغب اند که به بقیه وسنها. حتی به دلایلی آنها از یک گریم جوان بیشتر محافظت می کنند("هشدار زنبور")

دفتر خاطرات یک گریم ویرایش

ملیفر ها موجودات زنبور شکلی هستند که عموما به طور گروهی یافت می شوند. رفتار آنها در گروه نشات گرفته از طرز تفکر زنبور وار – در یک کندو- می باشد. آنها در خانه های ساخت بشر زندگی می کنند و کندو هایی را که برای به دست آوردن آپتاکسین درست میکنند در زیر شیروانی می گذارند. ملیفر ها از زنبور های معمولی برای پوشش کارها در شرایط لازم استفاده می کنند و از یک نیش ملیفر که وسیله ای سرنگ شکل است برای تزریق آپتاکسن استفاده می کنند. ملیفر ها در دنیایی وسن ها نقش هشدار دهنده را ایفا می کنند. هگزن بیست ها تنها دشمنان ذاتی آنها هستند

ملیش وولر

ملکه زنبور ها در جامعه ملیفر ها ، با سایرین مانند زنبور کارگر رفتار میکند. وی کندوی خود را با شرافت زیادی هدایت میکند و بسیاراز کندو و هم پیمانانش محافظت میکند

.

ملکه زنبور ها

ملیش وولر میتواند ملکه زنبور عسل را در لظات اضطراری احضار کند تا بیرون آمده و درمورد خطر قریب الوقوع هشدار دهد.

103 melifer DG 6103 melifer DG 3104 melifer GD 7

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس، خرس می ماند
Cancel
هشدار زنبور
Currect
قلب های تنها
Cancel
دانسه ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
مرد موشی
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پابرجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
یک چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند
Cancel
پاگنده
Cancel
زن سیاهپوش
Cancel
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.