FANDOM


این بخش هفت به هفته عوض می شود. به اینجا سر بزنید.:)

302-BTS3

محض تنوع

این واحد تنها در این گریم وجود دارد.سایت های زیر جهت آشنایی دوستان فارسی زبان با شیطنت های دیگران در مورد گریم است.

چه جور وسنی هستید؟

سایت زیر می تونه به شما کمک کنه که بفهمید چه وسنی هستید:

هشدار: کلیه سوالات به انگلیسی نوشته شده. لطفا قبل از کلیک کردن روی لینک زیر آماده باشید.

شما چه جور وسنی هستید؟

ترجمه سوالات صفحه بالا در جدول زیر نوشته شده:

توجه داشته باشید. ترتیب سوال ها و گزینه ها ممکن است با جدول زیر فرق کند - دست من نیست نویسنده اون سایت این نبوغ رو انجام داده!- برای همین به انگلیسی سوال و گزینه هم توجه کنید

شما ابتدا وارد اون صفحه بشید ولی این صفحه رو نبندید وبعد سوال و جوابش رو نگاه کنید تا گزینه دلخواهتون رو پیدا کنید. صورت سوالا رنگی ان.

ترجمه سوالات

بیاید داستان بنویسیم

در کوچه ای تاریک پیش می روید ... مسیرتان را گم کرده اید... ناگهان از دور سایه ای را می بینید... بی آنکه نیاز باشد خیلی دقت کنید متوجه می شوید که دو ویندگو به سمت شما می آیند و شما ...

بیایید بازی کنیم

قوانین بازی

هر روز تنها دو خط مجاز به نوشتن هستید

2- از ادامه داستان دیگران شروع کنید

3- لطفا توجه داشته باشید که گریم ها نمی توانند از دیوار رد شوند

4- تا حد امکان خودتان را نکشید ولی برای کشتن وسن ها نیز از اشعه مثلا استفاده نکنید. فیلم علمی تخیلی نیست

5- اعتراض به دیگران جز در صورت تخلف مجاز نیست و داستان دیگران را قبول کنید.

بدون شرح

صحنه های برگزیده

صحنه های برگزیده ترکیبی از صحنه و زیر نویس می باشد.

بر روی این خط کلیک کنید

تصاویر فیلم ولی نه توی فیلم

صندوق قدیمی