FANDOM


مانتیکور به معنای مرد خوار وسنی ایرانی به شکل ترکیب شیر و عقرب است که برای نخستین بار در قسمت" سرباز خوب " دیده شد.

مانتیکور

311-Jim McCabe

311-Manticore2

نوع

شیر- عقرب

اطلاعات

افراد

جیم مک کیب
کلنل آدام دازای
جاناتان وایلد

نام لاتین

Manticore

حضور

سرباز خوب
ماریشوسه

مشخصه ویرایش

وویگ آنها را به شکل شیری عظیم اجثه در آورده که به جای دم، نیش عقرب دارند. آنها بسیار سریع و بیباکند و از مرگ نمی ترسند. توان بدنی آنها حتی در استاندارد های جامعه وسن نیز بسیار زیاد است. کشتن آنها بسیار سخت است. آنها معمولا با نیششان افراد را می کشند. نیش خود را کنترل کرده و به بدن قربانی فرو می کنند. اثر مرگ آنها شبیه به فرو کردن یک نیزه سمی در بدن مقتول است. قابل اثبات نیست که آنها کسی را کشته اند-زیرا دمشان ناپدید می شود.

مانتیکور ها می توانند با نیش خود کشته شوند. البته اگر کسی بتواند اینکار را بکند که جولیت سیلورتون توانست.("ماریشوسه") . در درگیری با یکدیگر، سن آنها تاثیری بر قدرت بدنیشان نمی گذارد، حتی اگر در حال مرگ از سرطان باشند.

رفتار ویرایش

آنها از مرگ ترسی ندارند و بیشتر در کار های نظامی هستند. آنها مرگ افتخار آمیز در یک مبارزه را را برتر از زندگی می دانند. این به آن معناست که آنها برای آنچه عقیده دارند تا حد مرگ می جنگند.

خاطرات گریم ویرایش

اولین رویارویی من با موجودی که بعدا متوجه شدم یک مانتیکور است زمانی بود که یگانم قعله ای در تنگه ی هرمز را به محاصره در اوردند پلینی بزرگ این وسن را در کتاب معروفش (تاریخ طبیعی ) سال 77 میلادی توصیف کرد و خاستگاهش را از ایران باستان دانست این موجود بدنی بسیار غیر عادی داشت که با یک دوگانگی جسمی نمایان بود بخشی شیر بود ولی همچنین دمی مانند عقرب که می توانست از ستون فقراتش بیرون بیاورد و در انتها میخی نیزه مانند داشت که قادر به تزریق مقدار زیادی زهر بود وقتی خواستم به این وسن یورش ببرم دریافتم که تعداد بیشتری از اینها در گروه وجود دارد سریعا دشنه ی خود را کنار گذاشتم تا هویت گریم خود را فاش نکنم پی بردم که انها از مرگبارترین سربازان یگان ما بودند زیرا هیچ ترسی از مرگ نداشتند.


تصاویر ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش

مردخوار

حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Currect
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Currect
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel