FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

مازهرت به معنای ترسو(قلب موشی) وسنی به شکل موش است که برای نخستین بار در قسمت "موش ها و آدم ها" دیده شد.

مازهرت

Mausehertz humanshape

Maushertz 414

نوع

موش

اطلاعات

افراد

مارتین برجیس
آقای برجیس
رجینالد
کارتین ندریا
مگان
واکر ویلیامز
تد اسپنالی

نام لاتین

Mauzhertz

حضور

موش ها و آدم ها
آخرین گریم پا برجا
موش و گربه
بلند پروازی موطلایی
وسن راین
وسن بی طرف من

مشخصه ویرایش

وویگ آنها را به شکل موش در میاورد. آنها وسن هایی ترسو و بی خطرند. به طور معمول از لازن شلانگه ها می ترسند.آنها از انسان ها ضعیف ترند.

رفتار ویرایش

آنها بسیار خوش رفتار و دوستانه هستند و به حد مرگ از گریم ها می ترسند. تمام تلاش آنها دور ماندن از دردسر است. از این رو گریم ها هیچ یادداشتی در مورد آنها ندارند.

بر خلاف این رفتار بی طرف، اکثر آنها در کارهای خلاف پیش پا افتاده نقش دارند. ("برای محافظت و خدمت به انسان")("وسن راین")

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Currect
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Currect
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Currect
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Currect
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Currect
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Currect
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Currect
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Currect
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Currect
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Currect
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Currect
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Currect
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Currect
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Cancel


حضور فصل 6
فراری
Cancel
گره به من اعتماد کن
Cancel
اوه کاپیتان، کاپیتان من
Cancel
ال کوگل
Cancel
خارش هفت ساله
Cancel
صبحانه در رختخواب
Cancel
عشق کور
Cancel
پسر نیز برمی خیزد
Cancel
درخت مردم
Cancel
خون جادویی
Cancel
چیزهای وحشی کجا بودند
Currect
شستشوی زرستورر
Cancel
پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.