FANDOM


لوئن به معنای شیر برای نخستین بار در قسمت آخرین گریم پا برجا دیده شد.

لوئن

Lowen humanshape

Lowen woge

نوع

شیر

اطلاعات

افراد

لئو تایمر
دان انکر Skull
پیرس هیگینز
دان ندریا
آلبرت باودن
تاد باودن
مگی باودنSkull
هدیگSkull

نام لاتین

Löwen

حضور

آخرین گریم پا برجا
وجه دیگر
یک فوکس باو عصبانی
نمایش باید ادامه یابد
بلند پروازی موطلایی
هانس آهنین

مشخصه ویرایش

وویگ آنها را به شکل شیر تبدیل می کند. آنها از نظر قدرت بدنی بسیار قوی تر از انسان هستند. یک لوئن به تنهایی می تواند با یک گریم درگیر شود.دلاوری لوئن ها زبانزد عام و خاص است. آنها از درنگ زورن ها نمی ترسند("کوزه خالی") و یکی از آنها به خوبی با مونرو درگیر شد.

توان پرش انها بسیار زیاد است. به نوعی که گویی یک شیر واقعی ترتیب قربانی را داده است. لئون ها مانند شیر ها گلوی قربانی را پاره می کنند.

رفتار ویرایش

آنها بسیار خشن، مهاجم هستند با اینحال می توانند در میان انسان ها در صلح زندگی کنند. لئون هایی که درگیر لئون گلادیاتوری هستند بسیار حریص اند. گفته می شود که همه آنها درگیر اینگونه مسابقات نیستند. آنها وسن های دیگر را میگیرند و به جان هم می اندازند.

به نظر نمی رسد که لئون ها از گریم ها بترسند.ظاهرا تنها برای لحظه ای از دیدن گریم جا می خورند. هرچند که هدیگ از مقابل نیک گریخت.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Currect
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Currect
وجه دیگر
Currect
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Currect
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Currect
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Currect
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Currect
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Cancel
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Currect
سکوت ضربات
Currect
ماه زدگی
Currect
عمق پوست
Currect
با ایمان
Currect
اینوگامی
Currect
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Currect
تله
Currect
آغاز یک پایان
Cancel


حضور فصل 6
فراری
Cancel
گره به من اعتماد کن
Cancel
اوه کاپیتان، کاپیتان من
Currect
ال کوگل
Cancel
خارش هفت ساله
Cancel
صبحانه در رختخواب
Cancel
عشق کور
Currect
پسر نیز برمی خیزد
Cancel
درخت مردم
Cancel
خون جادویی
Cancel
چیزهای وحشی کجا بودند
Cancel
شستشوی زرستورر
Cancel
پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.