FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

لبن زاگر به معنای" مکنده زندگی" وسنی به شکل زالو است که برای نخستین بار در قسمت "ساعت مرگ "دیده شد.

لبن زاگر

Lebensauger humanshape

Leben sauger 320

نوع

زالو

اطلاعات

افراد

رایان اسمولسون
لنور اسمولسون
کن
دانا اوهرا

نام لاتین

Lebensauger

حضور

ساعت مرگ
وسن بی طرف من

مشخصه ویرایش

وویگ آنها را به موجداتی مشمئز کننده تبدیل می کند. دهانشان به حفره نفرت انگیزی تبدیل می شود که پر از دندان است. بر خلاف دهان گشادشان، می توانند مانند انسان ها در حالت وویگ حرف بزنند.

آنها از دهانشان برای مکیدن خون استفاده می کنند. مشخص نیست که آیا آنها به خون نیاز دارند یا خیز. علاوه بر این قدرت بدنی آنها از انسان ها بیشتر است هرچند که از گریم ها ضعیف ترند. زیرا تریسا روبل توانست با دوتا از آنها به خوبی بجنگد.

رفتار ویرایش

آنها به زورگویی از طریق ترس معروفند و افراد را مجبو ر می کنند مطابق آنها رفتار کنند. لبن زاگر ها می توانند وویگ خود را در مقابل سایر وسن ها به خوبی کنترل کنند. آنها هنرپیشه های خوبی نیز هستند.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Currect
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Currect
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Currect
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.