FANDOMJuliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
فوکس باو

Rosalie humanshape

Rosalie woge

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

روزالی کالورت
فردریک کالورت
ایان هارمن
آلیشیا
رایان شوالتر

نام لاتین

Fuchsbau

حضور

بیش از سه قسمت

فوکس باو به معنای خانه روباه یا سوراخ زیر زمینی می باشد. این وسن به شکل روباه بوده و برای نخستین بار در قسمت:"قاچاق اعضای بدن" پدیدار شد

مشخصه ویرایش

هنگامی که وویگ می کنند به شکل روباه در می آیند.آنها باهوش هستند و به ندرت رفتار خشونت آمیز از خودشان نشان می دهند. رنگ ها و شکل های آنها متنوع است. بعضی نارنجی و سفید (مانند روزالی)، بعضی رگه ای از مشکی نیز دارند.

برخلاف بیشتر وسن های سگ سان به نظر می رسد آنها برتری نسبت به انسان ها ندارند و به قدرت وسن های راسته خود نیستند. با اینحال آرواره های قوی دارند و می توانند بوها را به خوبی گاهی بهتر از بلوت باد ها حس کنند.("بددندان") هنگامی که در قسمت عوارض پس زامبی زدگی به دنبال نیک برکارد می گشتند. روزالی کالورت تشخیص داد که چیزی در مورد نیک تفاوت کرده است . موضوع دیگری که مطرح است این است که آنها به خاطر خانواده و عزیزانشان حاضرند خطر حمله کردن به وسن های قوی تر از خود را بپذیرند. چنانچه روزالی برای نجات مونرو به یک بلوت باد حمله کرد ("محاکمه") و دیتا کالورت نیز به روی مونرو ووگ کرد تا او را تهدید کند که با روزالی خوش رفتار باشد (" سرباز خوب") .

رفتار ویرایش

فوکس باو ها در میان وسن ها به دروغگویی و غیر قابل اعتمادی مشهورند.("قاچاق اعضای بدن")("موش و گربه"). با اینحال گفته می شود که این وسن در برابر دوستانشان بسیار وفادار و قابل اعتمادند. بیشتر فوکس باو ها آزادی طلبند و با جبهه های گوناگون نهاد های وسن ارتباط دارند.("موش و گربه")("وسن مادرزادی")به ندرت دیده می شود که فوکس باو رفتار خشنی از خود بروز دهد. با اینحال آنها توانایی حمله نیز دارند("محاکمه")

در مواجه با خطرات آنها ترجیح می دهند که از موقعیت فرار کنند. رفتارشان در مقابل گریم ها تنها وحشت و تمایل به فرا می باشد.("قاچاق اعضای بدن")("بیمار عشق")("انتقام سرخ")

تصاویر

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Currect
تارانتالا
Currect
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Currect
جزیره رویاها
Currect
چیز پردار
Currect
بیمار عشق
Currect
موش و گربه
Currect
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Currect
حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Currect
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Currect
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Currect
کوزه شیطان
Currect
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Currect
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Currect
وسن مادر زادی
Currect
آقای ساند من
Currect
بی نام
Currect
یک فوکس باو عصبانی
Currect
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Currect
بوسه موسای
Currect
مرگ برمی خیزد
Currect
شب بخیر گریم عزیز
Currect
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Currect
عوارض پس زامبی زدگی
Currect
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Currect
رابطه یک شبه
Currect
ال کوکو
Currect
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Currect
بی رحم
Currect
دوازده روز کرامپوس
Currect
انتقام سرخ
Currect
شاهد
Currect
سرباز خوب
Currect
شکارچی وحشی
Currect
آشکار شدن
Currect
عزیز مامان
Currect
زمانی ما خدا بودیم
Currect
نمایش باید ادامه یابد
Currect
همزمانی
Currect
قانون فداکاری
Currect
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Currect
وسن بی طرف من
Currect
میراث
Currect
بلند پروازی موطلایی
Currect
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Currect
کله اختاپوستی
Currect
آخرین مبارزه
Currect
دعای مرگبار
Currect
اشک لوئیزان
Currect
بزرگراه قربانیان
Currect
گریمی که کریسمس را نجات داد
Currect
چوپاکابرا
Currect
وسن راین
Currect
محاکمه
Currect
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Currect
ماریشوسه
Currect
محاکمه توسط آتش
Currect
بدشانس
Currect
قرار دوگانه
Currect
قلب شکن
Currect
خوابگاه زمستانی
Currect
می شی پشو
Currect
هانس آهنین
Currect
جک رو نمی شناسی
Currect
سردرد
Currect
غرش کن هاوک
Currect
حضور فصل 5
هویت گریم
Currect
خطری واضح از نوع وسن
Currect
پسران گمشده
Currect
جستجوی یک دختر
Currect
شاه موش
Currect
شب وسن
Currect
بازگشت
Currect
ناتوانی خزنده
Currect
صلیب ستاره
Currect
نقشه هفت شوالیه
Currect
حرکت کلید
Currect
در جنگل سیاه
Currect
سکوت ضربات
Currect
ماه زدگی
Currect
عمق پوست
Currect
با ایمان
Currect
اینوگامی
Currect
مفید برای استخوان
Currect
رام کردن وو
Currect
شب بد
Currect
تله
Currect
آغاز یک پایان
Currect


حضور فصل 6
فراری
Currect
گره به من اعتماد کن
Currect
اوه کاپیتان، کاپیتان من
Currect
ال کوگل
Currect
خارش هفت ساله
Currect
صبحانه در رختخواب
Currect
عشق کور
Currect
پسر نیز برمی خیزد
Currect
درخت مردم
Currect
خون جادویی
Currect
چیزهای وحشی کجا بودند
Currect
شستشوی زرستورر
Currect
پایان
Currect


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.