FANDOM


فولتر زیله

Folterzile humanshape

416-Bella Turner woged

نوع

غورباقه

اطلاعات

افراد

بلا ترنر
کلی ترنر

نام لاتین

Folterseele

حضور

بی وفا(قلب شکن)

فولتر زیله وسنی به شکل غورباقه است و برای اولین بار در قسمت قلب شکن دیده شد.

مشخصه ویرایش

فولتر زیله ها به معنای معمول ویگ ندارند تنها هنگامی شخصی از نظر جسمی به آنها جذب شوند به عنوان مکانیزم دفاعی وویگ می کنند و در این حالت بسیار خطرناک هستند. کوچکترین تماسی با آنها کشنده است.کمیابند و معمولا افراد به شکل انسانی آنها جذب می شوند.

رفتار ویرایش

به دلیل اتفاقاتی که در ووگ آنها می افتد، آنها از دیگران دوری می کنند و درگیر روابط عاطفی نمی شوند.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Currect
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel