FANDOM


فنزگار به معنای دیگر کُش موجودی شبیه به کومودو است و برای نخستین بار در قسمت "بزرگراه قربانیان" مشاهده شد.

فنزگار

Fenzegar

406-Phansigar

نوع

مارمولک

اطلاعات

افراد

جی پی
آدش
شارات

نام لاتین

Phansigar

حضور

بزرگراه قربانیان

مشخصه ویرایش

فنزگار ها مانند همسان های خود اسکالن گک ها زبان های درازی دارند که با آن قربانیان را خفه می کنند. شباهت وویگ آنها با اسکالن گک ها بسیار زیاد است

رفتار ویرایش

آنها پیرو یک مذهب هندو که مسافران را می دزدند و برا آرام کردن خدای کالی آنها را زنده به گور می کنند هستند. آنها از انسان ها قوی تر و از گریم ها ضعیف ترند. نسبت به گریم ها احساس ترس می کنند.با اینحال به نظر نمی رسد از جنگیدن با گریم دست بکشند.چنانچه کسی زمین مقدس آنها را نجس کند وی را نیز خواهند کشت.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Currect
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Currect
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Cancel
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Currect
آغاز یک پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.