FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
Fluvus

حالت عادی

Fluvus pestalnja

بیمار در فرم انسانی

فلووس پستلانژیا

فلووس پستلانجیا به معنای  بیماری مرگبار همان تب زرد و بیماری منحصر به وسن هاست.

علائم

علائم بیماری شمال تب، سرگیجه ، از بین رفتن شر م وحیا و زخم های جلدی به شکل تاول و نهایتا خشونت و تهاجم می شود.

این بیماری برای نخستین بار در قسمت " جوجه تیغی" نمود داده شد و راه انتقال آن از حیوان به انسان است. به خصوص از خوک به انسان

وسنی که به این بیماری مبتلا باشد پس از ورود به مرحله تهاجم دیگر کسی را نمی شناسد و حالت حیوانی پیدا می کند. این بیماری به گریم ها و انسان ها منتقل نمی شود.

درمان

Fluves pestalanja

بیمار در فرم وسنی

برای درمان آن می بایست ابتدا بیمار را ببندند و بعد محلولی را به خورد وی دهند. در ساعات بعد دارو تاثیر خود را خواهد گذاشت