FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
فصل 2
Grimm-PC-wallpaper-1024x768 copy

کد

فصل 2

تعداد قسمت

22

شعار فصل

زمان داستان سر امده است

تعداد وسن های جدید

20

وسن های قدیمی

12

غیر وسن

2

فصل 2 -جبهه های گوناگون زندگی یک گریم ویرایش

شروع فصل دو بسیار گیج کننده است. مادر نیک در تمامی این سال ها زنده بوده است، جولیت در کماست و نیک به شکل مستقیم تری با خانواده های سلطنتی رودر رو می شود. دیگر خطر دروگر نیست بلکه آنقدر موارد عجیب و غریب نیک را تهدید می کند که مشکل دروگر ها در حد یک شوخی است. تا آنجا که حتی متوجه می شود تا چه حد گریم بودنش می تواند به اطرافیانش صدمه بزند.

خانواده های سلطنتی یک مویدان و یک نوکلاوی را برای کشتن نیک می فرستند. برای از بین بردن او دوستانش را به کام مرگ می فرستند ونهایتا سعی میکنند نیک را بدزدند. کل پرتلند به آشوب کشیده می شود. مادرش به او کمک می کند و بعد نا پدید می شود.

یک سلطنتی در پرتلند است . تنها کسی که می تواند جولیت را نجات دهد ولی بی آنکه نامش را بدانند تنها سرنخشان توسط مادر نیک کشته می شود. سپس جولیت از کما بیرون می آید ونیک را به خاطر نمی آورد در عوض عاشق شان رینارد است و شان نیز بلای مشابهی به سرش آمده است. این روند آنقدر ادامه می یابد که رینارد باید در یک لحظه تصمیم بگیرد: یا باید به نیک بگوید که جریان چیست یا کلید را تحویل دهد و با اینکار حکم قتل هر دویشان امضا شود.

در این بهبوبه اگر کسی او و جولیت را درمان نکند یکی از آنها دیگری را خواهد کشت. متاسفانه روزالی در پرتلند نیست. او برای مواظبت از خاله اش به سیاتل رفته است. و مونرو متوجه عشق آتشین ناگهان شان و جولیت می شود. هرچند که او شان را نمی شناسد ولی تصویر او را از اخبار ضبط می کند و هنگامی که نیک متوجه می شود جولیت به مرد دیگری علاقه مند است و به خانه مونرو می آید، تصویر را نشان او می دهد.

نیک نمی داند باید با رینارد چه کند. ولی در لحظه ای که به دنیال شان متوجه می شود که وی جولیت را بوسید و داخل خانه رفت تصمیم میگرد برود هر دو سر به نیست کند. در این میانه روزالی که سرانجام تصمیم دارد به خانه بازگردد با توجه به توضیحات مونرو متوجه می شود که آنها تحت تاثیر طلسم اند. تنها چیزی که جلوی نیک را برای ورود به خانه می گیرد.

پس از درمان جولیت و لو رفتن شان ، بقیه سری در یک فرآیند آرام طی میشود. جولیت کم کم همه چیز را به یاد می آورد .

نیک متوجه موجودیتی به نام انجمن وسن می شود. ابتدا برایش اهمیتی ندارد ولی بعد از اینککه می بیند آنها خاطیان را وسط کلانتری پلیس جلوی چشم همه می کشند یاد می گیرد که آنها را جدی بگیرد.

در قسمت های آخر ،جولیت متوجه دنیای وسن و گریم می شود. او نیک را از شر موجودی به نام موسای خلاص می کند. موجودی که جز او هیچ کس توان مقابله و درمانش را ندارد.

ولی خانواده های سلطنتی ول کن ماجرا نیستندو آنها نیک را می خواهند و کلیدش را و هنگامی که شان و نیک بعضی از اختلافاتشان را کنار می گذارند، شان شروع به توضیح مسائل بیشماری در مورد خاونواده سلطنتی می کند.

در پایان فصل خانواد های سلطنتی نیک را را به بیماری خلسه ودویی فرو می برند تا شبیه مردگان به نظر برسد و بعد او را با هواپیما از کشور خارج می کنند. در حالی که شهر درگیر بیماری است که در اثر این خلسه بودجود آمده. مونرو جولیت و روزالی در میان زامبی ها گیر کرده اند و افراد بیشماری در حال درگیری با زامبی ها هستند.

آشنایی های مهم فصل ویرایش

نیک برکارد با شان رینارد ("برداشتن نقاب")

هنک با دنیای وسن ها("طلوع ماه بد")

نیک با انجمن وسن("وسن مادرزادی")

رویداد های مهم فصل ویرایش

به هوش آمدن جولیت توسط شان رینارد ("بوسه")

کشته شدن مادر آدلیند به دست مادر نیک("بوسه")

کشته شدن نوکلاوی به دست نیک("چوپان خوب")

نجات مونرو از دست خانواده های سلطنتی و کشته شده آنجلینا لسر ("بر روی بدن بیجان من")

علاقه وحشتناک شان و جولیت به هم و درمانش توسط روزالی("تا قسمت 13 ، همه قسمت ها")

روزالی به عنوان رابط انجمن وسن در پرتلند شناخته می شود.("وسن مادر زادی")

نیک متوجه شد تمام دنیا در وسن کرزایته و گریم خلاصه نمی شود.("لایارونا")("کمربند آتش")

یکی از علل وحشت زیاد وسن ها از گریم ها مشخص شد.("ساعت مرگ")

شنوای نیک بواسطه بیماری کوری رودخانه چند برابر شد("آقای ساند من")

شان و نیک با هم در یک جبهه قرار گرفتند.("قسمت 13 به بعد")

شان کلید را از نیک گرفت ولی به آدلیند نداد و به خودش برگرداند("برداشتن نقاب")

بازگشت آدلیند به پرتلند.("فصل هگزنبیست")

آگاه شدن جولیت از دنیای وسن ها("مرگ بر می خیزد")

یک کروشیر مورتل سلطنتی پرتلند را به آشوب کشید وتوانست نیک را بدزدد.("مرگ برمی خیزد")("شب بخیر گریم عزیز")

وسن های جدید ویرایش

ماوی دان

کایوت

اشتانگبار

نوکلاوی

زلن گوت

کونیگ شلانگ

درنگ زورن

جی نیو ایناکو

بلم

لبن زاگر

وسایلی که به تریلر اضافه شد ویرایش

سلاح های استفاده شده ویرایش

چماق

وسایل پزشکی استفاده شده ویرایش

محلول های درمان بیماری ها مختلف

قاشق در آوردن چشم جینمارو شانته("آقای ساند من")

پیتکا شنسکو("مرگ برمی خیزد")("شب بخیر گریم عزیز")

قسمت های سرنوشت ساز ویرایش

بر روی بدن بیجان من

فصل هگزن بیست

برداشتن نقاب

بوسه موسای

مرگ برمی خیزد

شب بخیر گریم عزیز

بیماری های مشاهده شده ویرایش

فلووس پستالانجیا("جوجه تیغی")

لسپرایر("تا قسمت 12")

کوری رودخانه("آقای ساند من")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.