FANDOM


Wrong 2 این نوشته کامل شده است
این نوشته ممکن است دارای غلط املایی باشد. در رفع آن کوشا هستیم. صبر داشته باشید.
مرگ برمی خیزد
The walking dead

کد

221

نقل قول

گادو

نویسنده

جیم کاف و دیوید گرین والت

کارگردان

استیون دپال

قسمت بعد

شب بخیر،گریم عزیزم

قسمت قبل

بوسه موسای

نام انگلیسی

The Waking Dead

مرگ بر می خیزدویرایش

قسمت مرگ برمی خیزد قسمت بیست ویکم از فصل دوم و قسمت چهل و سوم از ابتدای سریال گریم می باشد که در تاریخ 24 اردیبهشت 1392معادل با تاریخ میلادی 14 می 2013 از شبکه NBC پخش گردید.

داستانویرایش

آدلیند در خلوت خصوصی اریک رینارد بود که پدر اریک با وی تماس گرفت. آنچه آدلیند از صحبت وی با پدرش متوجه شد این بود که اتفاق مهمی قرار است بیفتد.

نیک جولیت را به خانه رساند و جولیت به وی گفت که فرداشب به خانه او بیاید تا با هم شام بخورند.

221 richard mulpes

صبح روز بعد فرانکو و وو به خانه ای رفتند که به نظر می رسید در آن دعوا شده است روی زمین یک زن افتاده بود ومردی نیز مانند دیوانه ها به آنها حمله کرد. قیافه وی شبیه مرده ها بود و از بینی اش مخاط سبز رنگی بیرون ریخته بود. فرانکو وی را کشت زیرا به وو بی امان حمله می کرد.

استفانیا به دیدن آدلیند  رفت و گفت که برای پس گرفتن نیروهای وی راهی پیدا کرده است که نا خوشایند ودردناک است. سپس آدلیند را مجبور کرد که یک نامه را که قرار داد واگذاری کودکش بود را امضا کند. خانم پش ورودی در اتاق آدلیند را می پایید.

پس از بررسی صحنه جرم نیک هم زیاد سر در نیاورد که مفهوم آنچه می بیند چیست. طرف کل خانه را به هم ریخته و داغان کرده است . به پلیس ها بی امان حمله کرده ولی زنی که وسط خانه افتاده کوچکترین اثری از زد و خورد نشان نمی دهد.

321 guy with top hat

بیرون در نیک متوجه مرد سیاه پوستی شد که کلاه شاپوی بلندی با سر داشت و به یک عصا تیکه کرده بود و لب هایش تکان می خورد.

لیلی اوهرا نام مقتولی بود که در خانه پیدا کرده بودند. نفر دیگر هم ریچارد مولپس بود. آنها هیچ ارتباطی به هم نداشتند هر چند که سابقه دار بودند ولی جرم هایشان بسیار کم بود. و ناگهان هنک با تعجب گفت که گواهی فوت ریچارد مولپس به تاریخ سه روز پیش در بایگانی نیروی پلیس وجود دارد. نیک نیز از این موضوع بهت زده شد و پس از بررسی تصمیم گرفتند سری به پزشکی قانونی بزنند.

خانم پش آدلیند را گیر آورد و به او گفت که فکر خیانت به او به سرش نزند وبه استفانیا هم اعتماد نکند سپس تهدیدش کرد که اگر کسی بفهمد او عضو سلطنتی خارج از خاندان باردار است ممکن است مرده اش بیشتر از زنده اش ارزش یابد و آنجا را ترک کرد.

هارپر به آنها گفت که معلوم نیست آن مایع سبز رنگ چیست و بعداز شنیدن موجود بودن گواهی مرگ وی به تاریخ 3 روز پیش به آنها گفت احتمالا یک نفر می خواسته در یک لحظه چند کار را با هم انجام دهد و آنها بر روی هویت اشتباهی کار می کنند.

جولیت نزد مونرو آمد و به او گفت تا آنچه که می خواسته پیش ازبیهوشی او انجام دهد را نشانش ندهد از آنجا نمی رود اتفاقا باد هم آنجا بود  او مخالفت اکید خود را اعلام داشت و بعد از اصرار مونرو گفت که بهتر است ووگ را در جایی انجام دهند که روزالی هم باشد. هر سه نفر راهی ادویه فروشی شدند.

نیک در بیمارستانی که گواهی مرگ مولپس را صادر کرده بود همان مرد با کلاه شاپوی بلند را دید. هنک میخواست بداند اگر این یارویی که آنها یافته اند همانی است که در هتل زندگی می کرده پس کی در سردخانه است؟ هیچکس. مرده آنجا نبود.

در ادویه فروشی مونرو به روزالی جریان ووگ را گفت و بعد تصمیم گرفت که جلوی جولیت ووگ کند ولی بعد روزالی جلوی او را گرفت و گفت: نه نه تو اول نباید انجام بدی وبعد به جولیت گفت: می دونی فوکسباو چیه؟

هارپر درحال کالبد شکافی لیلی اوهرا بود ولی پیش از آنکه با کارد سینه او را بشکافد لیلی او هرا از مرگ برخاست. و نشست. هارپر فریاد زد و عقب پرید.

روزالی به جولیت گفت که هرچیزی که اکنون می بیند خود اوست.اکنون او در مورد وسن ها می داند و مونرو درمورد ووگ

Juliet frist woge

گفته و او می خواهد ووگ کند. جولیت که بی طاقت شده بود گفت: انجامش بده. رزوالی نفس عمیقی کشید و بعد به جولیت گفت: این یک فوکسباوست و ووگ کرد. جولیت خود را عقب کشید وچند لحظه بی هیچ کلام یا واکنشی به روزالی خیره شد. مونرو و باد مانند کسانی که احساس می کنند با کوچکترین حرکتی بمبی منفجر می شود به جولیت چشم دوختند. ناگهان جولیت گفت: وای خدا جون و به سرعت از مغازه بیرون رفت. باد ، مونرو و روزالی نام او را صدا زدند. مونرو خواست دنبال جولیت برود ولی روزالی که صورتش را میان دستهایش پنهان کرده بود گفت بهتره به نیک زنگ بزنیم. باد وحشتزده می گفت: باید یک کاری بکینم می دونستم اینطوری می شه... در میان وحشت آنها جولیت بازگشت. وی گفت: نمی دونم الان چی دیدم ولی اینکاری که کردی ووگه و تو یک فوکس باوئی و بعد به مونرو گفت: تو چی تو هم فوکس باوئی؟ از رفتار آنها فهمید که مونرو فوکس باو نیست. وبعد مونرو  گفت که او یک بلوت باد است. و خواست ووگ کند ولی روزالی پیشنهاد کرد که اول باد ووگ کند. باد دستپاچه شد و گفت: من آماده ووگ نیستم اصلا نمی دونستم قراره ووگ کنم نمی شه که آدم یکهو ووگ کنه و از شدت فشار عصبی بی آنکه بفهمد ووگ کرد. دهان جولیت از آنچه می دید وا کاند و بعد باد فهمید که بی موقع ووگ کرده و کلی خجالت کشید.

جولیت رو به مونر وکرد و متوجه بود که احتمالا مونرو موجود ناجوری است که اول بقیه ووگ کرده اند. مونرو از او دور ایستاد .به او گفت که به وی اعتماد کندو ووگ کرد. جولیت از وی ترسید. ولی بعد همه چیز را قبول کرد. او فکر می کرد نیک وسن است بعد که همه با دستپاچگی گفتند که او یک گریم است .فکر کرد که گریم ها هم ووگ دارند ولی پس از آنکه فهمید نیک فقط می تواند ووگ را ببیند و خود ووگ ندارد اندکی تعمل کرد و بعد پرسید: نوشیدنی دارید؟

وو در کلانتری جریان از مرگ برخاستن لیلی اوهرا را برای آندو تعریف کرد و آنها به بیمارستان رفتند. با اینحال زمانی که آنها رسیدند تخت خالی بود از دوربین های امنیتی مشخص شد که مردی با کلاه شاپوی بلند زن را دزدیده است.

خانم پش جریان باردار بودن آدلیند را  بدون نام بردن از او به سباستین گفت و از او درخواست کرد تا یک ملاقات خصوصی با اریک رینارد ترتیب دهد.

سباستین نیز این موضوع را به شان گفت.

221 crachier mortel

مرد با کلاه بلند بر روی صورت قربانیان ماده ای سبز رنگ و لزج می پاشید که از طریق پوستشان جذب می شد و آنها را به حال مرگ میانداخت.

نیک در تریلر متوجه شد با یک کورشر مورتل طرف اند. این وسن که معمولا پیش از انقلاب ظاهر می شود، از رب النوع های وودو است که مردگان را به دنیای مرگ راه می دهند. وی موجب زامبی زدگی می شود.مونرو به نیک زنگ زد واز او خواست تا سری به ادویه فروشی بزند.

اریک رینارد به پرتلند آمد و با شان تماس گرفت تا به دیدن هم بروند. شان که حسابی جا خورده بود به رابطش در وین زنگ زد و گفت که برادرش در پرتلند است. رابط وی ازا ین مضوع بی خبر بود.

کراشیر مورتل تمام افرادی را که مسموم کرده بود به یک کانتینر برد و آنجا زندانی کرد وگفت که فردا روز شماست.

در کلانتری نیک و هنک جریان کراشیر مورتل را به شان گفتند. نیک معتقد بود که یک چیزی این وسط می لنگد.

در وین سباستین رابط شان در دربار توانست چند پوشه حاوی مدارک انتقال جسد و کاغذ بازی های مربوط به آن را با نام : توماس شیراک و بدون عکس یا هویت مشابهی پیدا کند. او از آنها عکس گرفت و برای شان فرستاد.

در ادویه فروشی نیک از شنیدن جریان ووگ امروز پیش روی جولیت بسیار حیرت کرد. آنها نحوه کارشان را توضیح دادند و اضافه کردند که جولیت خیلی بهتر از هنک با قضیه کنار آمد . سپس به نیک گفتند که به نقطه ای رسیده که یا جولیت او را می پذیرد و یا نمی تواند اینکار را بکند. نیک می خواست به خانه جولیت برود.

جولیت منتظر نیک بود وکلی استرس داشت. وضعیتی که نیک نیز پس از در زدن و باز شدن در توسط جولیت به آن اعتراف کرد. نیک به او گفت که جریان امروز ادویه فروشی را شنیده است و پرسید: آیا حالش خوب است؟ و منتظر واکنش جولیت شد. جولیت که دسته گل نیک را در دست داشت گفت: چطوره اینا رو بذاریم تو آب قبل از اینکه ووگ کنن! و داخل خانه رفت. نیک که اصلا انتظار شنیدن چنین چیزی ر ا نداشت با لبخندی که حاکی از تعجب بود وارد خانه شد.

اریک رینارد در اتاق هتل در حال مقایسه وین و پرتلند و اظهار نظر در مورد نام این شهر پورت-بندر- و لند –خشکی-  بود و می گفت که برای نام گذاری این شهر بسیار به خود زحمت داده اند! در این میان کراشیر مورتل سر رسید واضح بود که آندو هم را می شناسند زیرا شاهزاده با خوش رویی او را پذیرفت.

وسن هاویرایش

بلوت باد

فوکس باو

نیم زابر بیست

کایول

کراشیر مورتل

آیزبیبر

دقت بیشتر ویرایش

خانم پش گفت که بچه آدلیند حدود 7 ماهه است.

ریزه کاری ویرایش

هارپر در کالبد شکافی ذکر کرد که شماره پرونده 221 و 222 است که اشاره به دو قسمت آخر سریال و کد های آن دارد.

تصاویر ویرایش

ویدیو ها ، نماشا ویرایش

Juliet frist woge

دریچه دنیای وسن ها

شناسنامه قسمت
شناسنامه قسمت

شماره قسمت :21 شماره فصل:2


شخصیت بازیگر
نیک برکارد دیوید جیونتولی
هنک گریفین راسل هورنزبی
شان رنارد ساشا رویتز
جولیت سیلورتون بتسی تالوچ
روزالی کالورت بری ترنر
درو وو رجی لی
آدلیند شید کلیر کافی
مونرو سالیس ویر میشل

شخصیت بازیگر
استفانیا وودوا پوپسکو شهره آغداشلو
اریک رینارد جیمز فارین
بارون سمدی رگی ای کاتی
باد وورستر دنی برونو
هارپر شارون زاکس
سباستین کریستین لجادک
رابرت بلانچ فرانکو

موجود شخصیت
کایول ریچارد مولپس
کراشیر مورتل بارون سامدی
بلوت باد مونرو
آیزبیبر باد وورستر
فوکس باو روزالی کالورت
گریم نیک برکارد

مکان ها تشکل ها
اداره آگاهی پرتلند خانواده سلطنتی
تریلر
ادویه فروشی
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.