FANDOM


فارلی کلت
Farycolt

{{{Row 1 title}}}

مذکر

نوع

استاین آدلر

بازیگر

تیتوس ولیور

فارلی کلت یک استاین آدلر است که در «سه سکه در یک فوکس باو» حضور یافت.

پیش از ورود به پرتلندویرایش

فارلی کلت سالها قبل در راین بک نیویورک عاشق یک گریم شده بود و با هم نامزد کرده بودند. آندو بنا بود با هم ازدواج کنند، که به طور ناگهانی خواهر نامزد و شوهر وی کشته شدند و نامزدش بین او و خواهر زاده اش، خواهر زاده اش را نتخاب کرد و او را ترک نمود. پس از آن وی به دنبال سکه های زاکینتوس افتاد و رد آنها را تا پرتلند گرفت. البته او تنها کسی نبود که دنبال این سکه ها می گشت، 4 شاکال دیگر که همگی در مرگ خواهر نامزدش نقش داشتند نیز رد سکه ها را گرفتند و به پرتلند آمدند.

پرتلندویرایش

او متوجه شد که شاکال ها به یک جواهر فروشی حمله کرده و سکه ها را دزدیده اند. از آنجا که به خوبی با قدرت سکه ها آشنا بود می دانست که آنها منتظر یک فرصت برای کشتن هم و تصاحب سکه ها هستند. او به نوعی با از این موضوع استفاده کرد و دو تای آنها را به کشتن داد.  دو شاکال به هم شلیک کردند. در این میانه پلیس سر رسید. یکی از پلیس ها رفتار بسیار خشنی با وی پیش گرفت  . در حین بازداشت متوجه شد پلیس دیگر یک گریم است.او بازداشت شد، و سپس، به نیک درباره ی سکه های زاکینتوس، و میانه خود با ماری کسلر گفت.وی ذکر کرد که ماری، او را برای گرفتن سرپرستی پسر خواهر خود، که نیک بود ترک کرد. او به نیک و هنک در حقه زدن به سولیداد مارکوس، برای اینکه او والدین نیک را کشته بود کمک کرد. کلت بعد از اینکه سولیداد مرده بود سکه ها را از رنارد گرفت. نیک بعدا سکه ها را از کلت پس گرفت.

پس از آن وی به لس آنجلس رفت و به نظر می رسد توسط شاکال دیگر به نام کیمورا شکنجه شد تا جای سکه ها را بگوید و در این راه نیز کشته شده است.

پیوند به بیرونویرایش

گریم انگلیسی/ فارلی کلت

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.