FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
Grauseen

گراسن در کتب گریم

شیطان را در تو میبینم

این بیماری به نام عمومی گراسن با معنای وحشت آور شناخته می شود و در گذشته تصور می شد که نوعی روح وسن است که در کودک کرزایته حلول می کند. با پیشرفت علم به این نتیجه رسیدند که این بیماری نوعی جهش ژنتیکی است با اینحال هیچ درمان شناخته شده ای برای این بیماری وجود نداشت.این بیماری بسیار نادر است با اینحال در تمامی نسل ها وسنی این بیماری رخ داده است.

از آنجا که افراد مبتلا به این بیماری بسیار به وسن ها شباهت می دادند، انجمن وسن برای محافظت از جامعه وسن تصمیم گرفت به تمام کسانی که دست اندر کار هستند ، اطلاع رسانی کند و از آنها بخواهد تسخیر گراسن را به آنها اطلاع دهند. از آنجا که بیشتر این گراسن ها کودک بودند، به نظر می رسد که حتی گریم ها هم علاقه ای به درگیری با آنها نداشته اند.

از این رو انجمن وسن با گریم ها و خانواده های سلطنتی ارتباط برقرار کرد و برای نخستین بار بین این سه گروه متخاصم نسبت به هم اتحادی برقرار شد تا در صورت مشاهده هرگونه علائم گراسن به انجمن اطلاع داده شود و فقط یک نهاد آگاه مسئولیت درگیری با این وضعیت باشد.

علت بیماری

در گذشته به نظر می رسید این امر ناشی از تسخیر کودک کرزایته است. بعدها به جهش ژنتیکی ارجاع داده شد. ولی برای نخستین بار پس از قرن ها کشف شد که عامل این بیماری نه روح و نه جهش ژنتیکی است که به دلیل یک موجود اورگانیک هو هسته ای بوجود می آید. ظاهرا این باکتری در آب رودخانه دیده می شود. آخرین گراسن یاد شده این بیماری را در اردن گرفته بود.

علائم

Grussen

دنیل کریوی

در این بیماری، چهره فرد بیمار شبیه به مرده می شود. چشمانش کبود و حالتش بسیار ترسناک خواهد شد. از نظر داخلی

گلبول ها سفید بدن افزایش یافته علائم بیماری عفونی را از خود نشان می دهد.

رفتار های خشونت آمیز، قدرت زیاد و باور نکردنی و تهاجم محض از دیگر علائم بیماری هستند. برخلاف وسن ها نیک تغییر چهره گراسن را بیشتر به یک نبرد درونی تشبیه کرد تا وویگ.

درمان

درمان های مرسوم: جن گیری، کشتن گراسن،

درمان واقعی :در صورتی که بدن به حد کافی سرد شود، که دیگر نتواند باکتری را حمایت کند، باکتری از بدن فرد خارج شده و وی درمان خواهد شد.

پیوند به بیرون

گریم انگلیسی/ گراسن

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.