FANDOM


شیندر دیو

Shinderdive humanshape

Shiderdiv

نوع

دیو

اطلاعات

افراد

استن کینگزتونSkull

نام لاتین

Schinderdiv

حضور

آخرین مبارزه

شندر دیو موجودی به شکل دیو است که برای نخستین بار در قسمت "آخرین مبارزه" پدیدار شد ممکن است این وسن از زبان فارسی انتخاب شده باشد .

مشخصه ویرایش

وویگ این وسن کاملا منطبق بر توصیفاتی است که از دیو دوشاخ می کنند. هر چند که شاخ های این موجود بر روی گونه اش قرار دارد نه سرش. آنها بسیار قوی و قدرتمند هستند و می توانند حتی با گریم ها درگیر شوند.

رفتار ویرایش

شندر دیو موجوداتی هستند که به دیگران زور میگویند و افراد را مجبور میکنند به خواسته آنها تن دهند. برای رسیدن به هدفشان از هر چیزی استفاده می کنند. روی هم رفته موجودات قابل اعتمادی نیستند. آنها از گریم ها نمی ترسند و با آنها درگیر می شوند.

خاطرات گریم ویرایش

من مشاهده کردم که این نوع موجود برای اطرافیانش شاخ و شانه می کشید نمی توان به این هیولا اعتماد کرد شیندر دیو ها از قدرت وحشیانه شان برای نگه داشتن قربانی و از عاج های تیزشان برای اسیب رساندن استفاده می کنند

تصاویر ویرایش

حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Currect
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Cancel
بازگشت
Currect
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Cancel