FANDOM


سم زیگبارست
Sigbarst gift

نوع

محلول سمی

اطلاعات

دارندگان

ماری کسلر
نیک برکارد

استفاده شده بر روی

اولگ استارک
جولیت سیلورتون

مکان

تریلر (پیش از سوختن)
زیر زمین ادویه فروشی (در حال حاضر )

سم زیگبارست سمی است که برای کشتن زیگبارست ها استفاده میشود.

برای استفاده از آن می بایست گلوله زیگبارست افکن را داخل محلول فرو برد و آن را به بدن زیگبارست شلیک کرد. ترکیبات داخل آن موجب می شود که استخوان های داخل بدن غول به آهک تبدیل شود و در واقع غول را از داخل نابود می کند.

یافتن این ماده بسیار دشوار  است و تنها در جنگل های رومانی یافت می شود. ماری کسلر یک شیشه از آن را داشت که بعد بعد به نیک برکارد رسید. در واقع این ماده یک ماده گرفته شده از درخت است که بوی بسیار ناجوری دارد.

بعد از به آتش کشیده شدن تریلر توسط جولیت ("هانس آهنین")گرچه  شیشه محلول صدمه دید با اینحا مقداری از آن باقی ماند که نیک از آن در تیر های زوبینش استفاده کرد.("جک رو نمیشناسی")("غرش کن هاوک")

تصاویر ویرایش

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.