ویکی Grimm
ویکی Grimm
ساعدپوش
317-ساعدپوش.png

نوع

محافظتی

اطلاعات

استفاده کنندگان

نیک برکارد

مورد استفاده

جنگ تن به تن

مکان

تریلر (پیش از آتش سوزی)
ادویه فروشی

ساعد پوش وسیله ای است که از ساعد فرد درمقابل گاز گرفتگی گلوم کایدس محافظت میکند. در داخل این ساعد پوش یک تیغه دو سر تیز شده 25 سانتی متری (10 اینچی) پنهان می باشد.

حضور

فصل 3

در قسمت بی رحم نیک برای گرفتن گریگوریک - گلوم کایدسی که در حین سرقت فردی را کشته بود - استغاده کرد و بعد از آن تیغه برای کشتن برادران وی که هنک را به گروگان گرفته بودند تا نیک گریگورک را آزاد کند استفاده کرد.

فصل 4

نیک از این وسیله برای کشتن شاهزاده کنث که کلی برکارد را کشته بود استفاده کرد. و با گفتن جمله: این به خاطر مادرمه، گلوی او را برید.

دفتر خاطرات گریم

متاسفانه باید بگویم که رجینالد یکی از شکارچی هایی که همراه خودمان آوردیم در مبارزه کشته شد و دستانش از جا کنده شدند. فرار از گاز این وسن عملا غیر ممکن است . در نتیجه یک ساعد پوش فراهم کردم تا در صورتی که دوباره با گلوم کایدس مبارزه کردم از آن استفاده کنم