FANDOM


(افزودن رده)
سطر ۱۱: سطر ۱۱:
 
== دفتر خاطرات گریم ==
 
== دفتر خاطرات گریم ==
 
{{دفتر خاطرات روزانه|متاسفانه باید بگویم که رجینالد یکی از شکارچی هایی که همراه خودمان آوردیم در مبارزه کشته شد و دستانش از جا کنده شدند. فرار از گاز این وسن عملا غیر ممکن است . در نتیجه یک ساعد پوش فراهم کردم تا در صورتی که دوباره با گلوم کایدس مبارزه کردم از آن استفاده کنم }}
 
{{دفتر خاطرات روزانه|متاسفانه باید بگویم که رجینالد یکی از شکارچی هایی که همراه خودمان آوردیم در مبارزه کشته شد و دستانش از جا کنده شدند. فرار از گاز این وسن عملا غیر ممکن است . در نتیجه یک ساعد پوش فراهم کردم تا در صورتی که دوباره با گلوم کایدس مبارزه کردم از آن استفاده کنم }}
  +
[[رده:سلاح ها]]

نسخهٔ ‏۹/۲۵/۲۰۱۵ میلادی، ساعت ۰۸:۲۰

ساعدپوش
317-ساعدپوش

نوع

محافظتی

اطلاعات

استفاده کنندگان

نیک برکارد

مورد استفاده

جنگ تن به تن

مکان

تریلر (پیش از آتش سوزی)
ادویه فروشی

ساعد پوش وسیله ای است که از ساعد فرد درمقابل گاز گرفتگی گلوم کایدس محافظت میکند. در داخل این ساعد پوش یک تیغه دو سر تیز شده 25 سانتی متری (10 اینچی) پنهان می باشد.

حضور

فصل 3

در قسمت بی رحم نیک برای گرفتن گریگوریک - گلوم کایدسی که در حین سرقت فردی را کشته بود - استغاده کرد و بعد از آن تیغه برای کشتن برادران وی که هنک را به گروگان گرفته بودند تا نیک گریگورک را آزاد کند استفاده کرد.

فصل 4

نیک از این وسیله برای کشتن شاهزاده کنث که کلی برکارد را کشته بود استفاده کرد. و با گفتن جمله: این به خاطر مادرمه، گلوی او را برید.

دفتر خاطرات گریم

متاسفانه باید بگویم که رجینالد یکی از شکارچی هایی که همراه خودمان آوردیم در مبارزه کشته شد و دستانش از جا کنده شدند. فرار از گاز این وسن عملا غیر ممکن است . در نتیجه یک ساعد پوش فراهم کردم تا در صورتی که دوباره با گلوم کایدس مبارزه کردم از آن استفاده کنم

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.