گریم فارسی

در حال ویرایش

ساعد پوش

1
  • این ویرایش را می‌توان خنثی کرد. لطفاً تفاوت زیر را بررسی کنید تا تأیید کنید که این چیزی است که می‌خواهید انج…
نسخهٔ فعلی متن شما
سطر ۱: سطر ۱:
{{Photoless}}{{Newinfobox 1|Box title = ساعدپوش|imagewidth = 300|Row 1 title = نوع|Row 1 info = محافظتی|Row 2 title = استفاده کنندگان|Row 2 info = نیک برکارد|Row 3 title = مورد استفاده|Row 3 info = جنگ تن به تن|Row 4 title = مکان|Row 4 info = تریلر (پیش از آتش سوزی) <br> ادویه فروشی|image = پرونده:317-ساعدپوش.png|Row 5 title = نام انگلیسی|Row 5 info = [[:en:Vambrace|Vambrace]]}}{{Wesenpages|A = ساعد پوش وسیله ای است که از ساعد فرد درمقابل گاز گرفتگی گلوم کایدس محافظت میکند. در داخل این ساعد پوش یک تیغه دو سر تیز شده 25 سانتی متری (10 اینچی) پنهان می باشد.}}
+
{{Newinfobox 1|Box title = ساعدپوش|imagewidth = 300|Row 1 title = نوع|Row 1 info = محافظتی|Row 2 title = استفاده کنندگان|Row 2 info = نیک برکارد|Row 3 title = مورد استفاده|Row 3 info = جنگ تن به تن|Row 4 title = مکان|Row 4 info = تریلر (پیش از آتش سوزی) <br> ادویه فروشی|image = پرونده:317-ساعدپوش.png|Row 5 title = نام انگلیسی|Row 5 info = [[:en:Vambrace|Vambrace]]}}{{Wesenpages|A = ساعد پوش وسیله ای است که از ساعد فرد درمقابل گاز گرفتگی گلوم کایدس محافظت میکند. در داخل این ساعد پوش یک تیغه دو سر تیز شده 25 سانتی متری (10 اینچی) پنهان می باشد.}}
   
 
== حضور ==
 
== حضور ==
  Loading editor

پیش‌نمایش

Mobile

Desktop