FANDOM


زیگ بارست به معنای فاتح درهم شکن می باشد و برای نخستین بار در قسمت(" بازی غول ") مشاهده شد.

زیگبارست
Siegbarst2

نوع

وسن

افراد

اولگ استارک
کیت هرو
نیت هرو

مشخصه ویرایش

زیگبارست ها نوعی غولند. آنها بسیار و قوی اند و چنیدن برابر یک گریم زور دارند و به آسانی می توانند صدمات اساسی نصیب گریم کنندو استخوان بندی درشتی دارند و نارسایی سیستم عصبیشان موجب میشود که درد را حس نکنند. بسیار بو می دهند و آنقدر پوست کلقتند که به تنهایی می توانند مقابل یک قطار بایستند. آنها کینه شتری اند و کینه از شخص را به گور می برند که معمولا گور همان شخصی است که کینه او را به دل گرفته اند. آنها پس از صدمه های شدیدی که به قربانی وارد می کنند ابزاری را برداشته و با ابزار شخص را می کشند. وسایلی از قبیل گلوله و آب جوش هر چند که نمی تواند آنها را بکشد، می تواند برای مدتی آنها را متوقف کند.

رفتار ویرایش

زیگبارست ها به طور کلی از گریم ها نمی ترسند با اینحال از آنان متنفرند. چنانچه اولگ استارک متوجه شد که نیک گریم است و او را بدتر زد.

کشتن زیگبارست ویرایش

1- با تفنگ فیل کش و گلوله ای که به سم زیگبارست آغشته شده باشد به وی شلیک کنند. این امر غول را از داخل داغان می کند.

2-گریم با کمان صلیبی که تیرش آغشته به محلول بیهوش کننده است شلیک کند و سپس وی را به 4 اسب ببندند و به چهار تکه تقسیم کنند

3-نیروی بسیار عظیمی به آنها وارد کنند. از نظر مونرو اینکار در حد تئوری بود

4 -امکان دارد زیگبارست بر اثر عفونت بمیرد گرچه بعید به نظر می رسد.

5 - یک گولم ترتیب آنها را بدهد.

خاطرات گریم ویرایش

Siegbarste-book
Siegbarste gift-book
Siegbarste bones

زیگبارست ها موجوداتی غول مانند و بسیار نادر با استخوان بندی درشت، و پوست کلفت هستند و درد را تحمل می کنند، به قتل رساندن آنها تقریباً غیر ممکن است. گذشته از بوی بدن وحشتناکشان، آنها به کینه شتری معروف هستند، زیرا وقتی کینه ای از کسی به دل بگیرند تا وقتی که انتقام خود را نگرفته اند آرام نمی شوند. در حالی که کشتن آنها غیر ممکن نیست، زیرا تنها راه درست برای کشتن این موجود شلیک توسط تفنگ فیل کش با گلوله ای که به سم زیگبارست آغشته شده باشد است.

پیوند به بیرون ویرایش

گریم انگلیسی/ زیگبارست

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Currect
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Currect
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Currect
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Cancel
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Currect
آغاز یک پایان
Currect