FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
زیگبارست افکن
108 siegbarst Geware

نوع

سلاح

اطلاعات

حضور

بازی غول
آشکار شدن
جک رو نمشناسی

مکان

تریلر ( پیش از سوختن )
زیر زمین ادویه فروشی (در حال حاضر )

استفاده کنندگان

مونرو

زیگبارست افکن  یک تفنگ سه لول  قدرتمند است که برای کشتن زیگبارست ها از آن استفاده می شود. البته برای اینکار باید گلوله را به سم زیگبارست آغشته کنند . این سلاح برای وارد کردن گلوله آغشته به سم در بدن زیگبارست طراحی شده است. گلوله های این سلاح کالیبر 600 و 577 سرعتی نیتروژن دار می باشد. لول این سلاح بسیار بزرگ و قابل جدا شدن است . این مکانیزم جدا شدن برای حمل و نقل راحت در یک جعبه دسته دار طراحی گردیده است. با توجه به این طراحی که استفاده از تفنگ را دشوار میکند، لازم است پیش از ورود به صحنه مبارزه سلاح مسلح شده و آماده کار باشد. و گرنه در طی مبارزه انجام اینکار غیر ممکن خواهد بود.

مونرو از سلاح نیک برکارد که در تریلر خاله ماری بود استفاده کرد تا اولگ استارک را بکشد . وی گلوله ها را سمی نمود. او این سلاح را تفنگ غول کش نیر می نامد.

تصاویر ویرایش

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.