FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
زامبی شدگی بیماری است که در اثر جذب مایعی به شدت خطرناک در افراد(وسن گریم و کرزایته ) ایجاد می شود.
زامبی شدگی
221-waking

دلیل

کروشیو مورتل - وسن

ناقل

کروشیو مورتل

گونه در معرض خطر

گریم
وسن
کرزایته

علائم

رنگ پوست بیمار مانند مرده می پرد، نبضش کند شده و به حالت مرگ فرو می رود. دو چشمانشان قرمز شده و به هر چه که می بینند حمله می برند. درد را حس نکرده و حتی خود را از پنجره به بیرون می اندازند.

گریم ها در این بیماری متفاوت از دیگران رفتار می کنند. آنها هر چند که قدرت یادآوری خود را از دست می دهند، با اینحال قدرت بدنی شان تغییر نمی کند. آنها مانند بقیه وسن ها به هر چه دیدند حمله نمی کنند. مگر اینکه دیگران به آنها حمله کنند و در این میان می توانند از عقلشان نیز استفاده کرده و اجسام را بگیرند. به نوعی حواس گریم را چند برابر می کند. آنها همچنین از کروشیل مورتل پیروی نمی کنند.

ولی این امر اصلا از خطرناکی گریم نمی کاهد. به نظر می رسد پس از نجات از این مخمصه(در صورت امکان) حواس گریم افزایش یافته و بر قدرت بدنی اش افزوده می شود.

انتقال

این بیماری از طریق وسنی به نام کروشیل مورتل ایجاد می شود. به این صورت که کروشیل مورتل بزاق سبزرنگ چسبناکی را بر صورت قربانی می پاشد. این مایع جذب شده و مرحله های زیر رخ می دهد:

1- فلج شدگی:شخص در ایت حال قادر به واکنش در مقابل درد شدیدی که در وی ایجاد شده است نیست.

2- هیپنوتیزم حیوانی: حالتی که قربانی می تواند حرکت کند ولی درکی از محیط اطراف خود و دلیل حرکتش را ندارد.

3- مرگ مصنوعی: حالتی که فرد به حالی شبیه به مرگ فرو می رود

4- تهاجم محض :به هر چیز یا کسی که می بینند. در این مرحله نه دردی احساس می کنند نه متوجه شرایط خود و دیگران می شوند.

درمان

PiqureGi

این بیماری نیازمند یک درمان سه گانه است که سه محلول را در آن واحد وارد بدن بیمار کند. برای این امر از یک پیتاشنسکا استفاده می کنند. و آن را به بدن بیمار فرو می کنند.

چنانچه افراد را در سه مرحله اول درمان کنند، بیمار خواهد مرد. چنانچه وی را به حال خود بگذارند باز هم خواهد مرد.

آثار جانبی

مشخص نیست که آیا این بیماری در افراد معمولی نیز پس از درمان موجب آثار جانبی می شود و یا خیر. با اینحال در گریم ها موجب بیماری پس زامبی زدگی می شود. پس زامبی زدگی در یک گریم به صورت افزایش باور نکردنی توان بدنی از همه نظر چه حواس و چه قدرت گریم خود را نشان می دهد.

تصاویر

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.