FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
زابر ترانک
Zubertunk cake

نوع

محلول هگزن بیستی

عامل

بیماری عشق
زیبای خفته
خوردن موارد بی ربط

افراد مبتلا شده

هنک گریفین
درو وو
جولیت سیلورتون

درمان

برای هر زابر ترانک فرق میکند

مشاهده شدن

جزیره رویاها
چیز پردار
بیمار عشق
زنی در تاریکی
بد دندان
بوسه

زابر ترانک(Zaubertrank) به معنای معجون، معجونی است که هگزن بیست ها و کلا جادوگران برای تاثیر گذاری بر دیگران از آن استفاده می کنند.

علائم

هزاران زابر ترانک وجود دارد که هزاران راه حل برای هر کدام موجود است. با اینحال معجون مرگ برای عشق دارای علائمی شبیه به عشق و دل مشغولی فرد، توهم در خواب و بیداری و عدم توانایی تشخیص صحیح و غلط در مورد هگزن بیست وجود دارد.زابر ترانک روح خارج از بدن موجب بیهوشی فرد و ازدست دادن بخش مشخصی از خاطرات می شود.

اگر فرد اشتباهی زابرترانک را بخورد، صورتش آبله در آورده از هوش خواهد رفت و دچار توهمات ترسناک خواهد شد. همچنین موجب می شود فرد هرچه در دسترس داشته باشد را بخورد و به بیماری انسداد روده یا معده دچار شود. برای مثال همین اتفاق ها برای وو وقتی که او اشتباها زابرترانکی که آدلیند برای هنک درست کرده بود رو خورد اتفاق افتاد ولی در آخر نیک و مونرو و روزالی با پیدا کردن درمان او را در خانه اش درمان کردند.

هر دوی این بیماری ها بسیار خطرناک هستند و باید به موقع درمان شوند..

نحوه انتقال

انتقال زابر ترانک عموما به صورت خوراکی انجام می پذیرد. هرچند که در زابر ترانک روح خارج از بدن از پنجه گربه برای انتقال بیماری استفاده شد

درمان

در جادو زمان بسیار ارزشمند است. درمان پذیر بودن بیماری بسیار وابسته به میزان پیشرفت و زمان سپری شده از دریافت زابرترانک است. برای درمان زابرترانک مرگ برای عشق می بیاست معجونی آماده کرده و با یک نسوفیلم وارد بینی قربانی بکنند. این درمان کمتر از چند دقیقه عمل خواهد کرد.

در صورتی که هگزن بیست از خون خود در معجون استفاده کند و با قربانی رابطه عشقانه برقرار کند، این معجون دیگر کاربردی نیست و می بایست هگزن بیستی که این کار را کرده است و با خون گریم نابود شود.

تصاویر