FANDOM


Monrow crw2 کلنگ این نوشته تازه زده شده است
این صفحه تازه ایجاد شده است. لطفا صبور باشید. شما می توانید با تکمیل و اضافه کردن مطالب به اتمام آن کمک کنید.

زابر بیست [Zauberbiest] به معنای دیو جادوگر (مرد) یا Wizard در انگلیسی است و تقریبا همه ویژگی های هگزن بیست را دارد و برای مرد به کار می رود.شان رنارد رییس نیک برکارد از این گونه می باشد.

زابر بیست

نوع

جادوگر

اطلاعات

افراد

کاندرد بوناپارت, شان رنارد

نام لاتین

Zauberbiest

حضور

بیش از 8 قسمت

مقاله های مرتبط

هگزن بیست

زابر بیست های کامل مانند کاندرد بوناپارت توانایی جادوگری فوق العاده ای دارند و میتوانند از راه دور بدون زحمت فقت با نگاه حریف را از پا در بیاورد یا با زجر به گلوی انها فشار بیاوردند و اجسام را از راه دور تکان دهدند (شروع یک پایان) همچنین میتوانند باعث ایجاد توهم , کابوس و.... شوند. با اینحال بنظر میرسد از نظر جادو زابربیست ها نه تنها قدرت کم تری ندارند بلکه قدرت جادو بیشتری دارند مانند سکانسی که کاندرد ایو را شکست داد (شروع یک پایان) اما متفاوت است ممکن است در خیلی از موارد فرق کند و بستگی به قدرت هر جادوگر دارد مانند دایانا که هگزنبیستی کودک است که بسیار قدرمند بود و توانست بوناپارت را بدون اینکه نزدیکش باشد به قتل رساند به هر حال بستگی به اجداد جادوگر دارد که از چه خوانواده ای بوده برای مثال دایانا هر دو مادربزرگش هگزنبیست های نخبه ای بودند و مادرش و پدرش هگزنبیست و زابر بیست بودند به همین دلیل قدرت جادوی بالایی داشت

افسانه ها میگویند هگزنبیست ها و زابربیست ها همان جادوگران قدیمی بودند

مشخصات ویرایش

به هنگام ووگ، صورت آنها مانند هگزن بیست ها می شود. گرچه تفاوت هایی بین ووگ یک زابر بیست و هگزن بیست وجود دارد ولی در کل چهره آنها نیز به هم می ریزد. قدرت بدنی زابر بیست ها بسیار زیاد است به نحوی که می توانند در یک سطح برابر با گریم ها بجنگند.("برداشتن نقاب") اما حیله ها و کینه ای که هگزن بیست ها (جادوگران زن) دارند را زابربیست ها ندارند.

خون هگزن بیست قدرت هایی دارد که زابر بیست از آن بی بهره است. به طور مثال شان رنارد نمیتوانست کتاب هگزن بیستی مادرش را باز کند و هنگامی که جولیت به او گفت چرا خودش اینکار را نمی کند به اختصار بیان کرد که زابر بیست با هگزن بیست متفاوت است.("قرار دوگانه")

علاوه بر این هنگامی که طی درمان رفتار وسواسی او و جولیت مجبور به نوشیدن خون گریم شد، قدرت خود را از دست نداد.("وسن مادر زادی")

رفتار ویرایش

زابر بیست ها بسیار ی از اخلاقیات هگزن بیست ها را دارا می باشند. آنها موجودات خطرناکی هستند و در صورت نیاز بسیار بی رحمند. ولی نسبت به دوستانشان وفاداری زیادی نشان می دهند.

تصاویر ویرایش

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.