FANDOM


راب کوندور به معنای لاشخور دزد وسن کرکس شکلی است که برای نخستین بار در ("در معرض خطر") مشاهده شد

راب کوندور

Raubkondor

Raubkondor woge

نوع

لاشخور

اطلاعات

افراد

جرج لازورSkull

نام لاتین

Raub Kondor

حضور

در معرض خطر

مشخصه ویرایش

وویگ آنها شبیه به لاشخور است. آنها چشمان آبی دارند که توسط آن می توانند در تاریکی به خوبی ببینند. گردن آنها 360 درجه می چرخد .

رفتار ویرایش

آنها به دنبال شکار وسن هایی با پوست باارزش هستند تا آنها را کشته پوستشان را کنده و دباغی کنند و آن را بفروشند. از این رو بی رحم ونسبت به شکارشان بی ترحم اند. در ضمن از گریم ها هم بسیار می ترسند.

به نظر میرسد که راب کوندور ها از انسان هاقوی ترند زیرا وی توانست با بلوت باد بجنگد.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Currect
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel