FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
دیک فلیگ

Dickfelig humanshape

Dickfeligh s1

نوع

کرگدن

اطلاعات

افراد

برایان کاتی

نام لاتین

dick fellig

حضور

آخرین گریم پا برجا

دیک فلیگ به معنای پوست کلفت بوده و وسنی از تیره کرگدن هاست . این وسن برای نخستین بار در ("آخرین گریم پابرجا") مشاهده شد.

مشخصه ویرایش

وویگ آنها را به شکل کرگدن در می آورد. پوست کلفت و عضلات در هم پیچیده ای دارند. بسیار قدرتمند هستند.جزو بهترین گزینه ها برای مسابقات لئون گلادیاتوری هستند.

رفتار ویرایش

دیک فلیگ ها موجودات بی خطری هستند، آنا قوی اند ولی معمولا به کسی حمله نمی کنند. جزو معدود وسن هایی هستند که از گریم ها نمی ترسند .با اینحال از آنها احتیاط می کنند.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Currect
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Currect
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Currect
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.