FANDOM


دیمن فویر به معنای هیولای آتشین بوده و وسنی به شکل اژدهاست. این وسن برای نخستین بار در قسمت("مار آهنی") مشاهده شد.

دیمن فویر

Demonfeuer humanshape

316 Damien Daemonfeuer

نوع

اژدها

اطلاعات

افراد

آیرل ابرهارت
فرد ابرهارتSkull
دامین

نام لاتین

Dämonfeuer

حضور

مار آهنی
نمایش باید ادامه یابد

مشخصه ویرایش

وویگ یک دیمن فویر به شکل اژدها است. آنها میتوانند چربی های بدن خود را به صورت استفراغ گازی خارج کنند و با یک الکتریسیته ساکن آن را مشتعل کنند. هرم آتش آنها به سادگی افراد را جزغاله می کند. آنها برای اینکار ابتدا محیط را پر از گاز کرده وبعد آن را مشتعل می کنند.

آنها نترس و بی باک هستند. هر چند تعدادشان کم است ولی از نژادی بسیار قدیمی هستند.در خانه هایی زندگی می کنند که از مس پوشیده شده است. لانه یشان مانند دروازه جهنم است. از انسان ها بسیار قوی ترند و حداقل در حد گریم ها قوی اند. اگر کسی نفس آنها را تنفس کند دچار حالت تهوع می شود. دیمن فیور ها حتی در حالت انسانی خود نیز بسیار قوی اند، هرچند که به نظر می رسد گونه مذکر آنها قوی تر از مونثشان باشد.

بهترین روش مقابله با آنها بنا به گفته مونرو نیزه است. از سلاح گرم نمی توان در مقابل آنها استفاده کرد

رفتار ویرایش

آنها برای خانواده خود حاضرند جانشان را بدهند. رستگاری خود را در مردن در یک مبارزه می بینند از این رو از گریم ها خوششان می آید. هر چند که می دانند ممکن است گریم آنها را بکشند. با اینحال یک حالت کنجکاوی نسبت به گریم ها دارند. آیریل ابر هارت علاقه زیادی به دیدن یک گریم از نزدیک داشت.

به دلیل علاقه یشان به مبارزه، حداق نوع مذکر بیشتر در شغل های نظامی هستند و از قهرمانان جنگ نیز محسوب می شوند. آنها بسیار احساس شرمساری می کنند از اینکه نتوانند جفتشان را نجات دهند.

به دلیل طبیعتشان، بیشتر آنها ترجیح مید هند در کارهایی باشند که با آتش سرو کار دارد. فرد ابرهارت جوشکار بود و آریل ابرهارت رقصنده آتش ، پدر بزرگ آنها نیز در جنگ با سلاح های آتشین کار می کرد.

خاطرات گریم ویرایش

Daemonfeuer1
114-dämonfeuer2
114-dämonfeuer1
207-Dämonfeuer Grimm Diaries
فرزندانش حتی از خود دیمن فیور هم خشمگین تر بودند حاضر بودن جونشون رو واسه او فدا کنن ما از اونا دوری کردیم و دیمن فیور رو تا ارتفاعات کوه دنبال کردیم جایی که لانه اش رو که پر از جواهرات دزدیده شده از تمام روستاها بود پیدا کردیم استخوان های بیشماری جلوی وردی غار بود اگر از چیزی خبر نداشته بودم فکر میکردم که اونجا دروازه جهنمه

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Currect
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Currect
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel