FANDOM


درنگ زورن به معنای خشمناک بوده و برای نخستین بار درقسمت("کوزه شیطان") مشاهده شد.

درنگ زورن

414 drangzorn

414 drangzornwoge

نوع

گورکن

اطلاعات

افراد

ویلیام گرنجر
لیلی گرنجر
آپریل گرنجر
پرستار کلینیک

نام لاتین

Drang-Zorn

حضور

کوزه شیطان
بدشانس

شخصیت ویرایش

درنگ زورن وسنی به شکل گورکن است. موجودی بی اعصاب و خطرناک می باشد که به ندرت می تواند خشم خود را کنترل کند. درنگ زورن ها بسیار قوی و قدرتمند اند و در اوایل دوران وسنی خود نیز قادر به کشتن افراد می باشند.

رفتار ویرایش

روحیه تهاجمی آنها زبانزد است. یک درنگ زورن 9 ساله می تواند یک انسان را بکشد. آنها هنگامی که احساس خطر می کنند به حفره های زیر زمینی پناه می برند. درنگ زورن های والدین معمولا برای جلوگیری از آسیب رساندن کودکانشان به سایر گونه ها و انسان ها آنها را برای مدت مشخصی در تونل های زیر زمینی نگه می دارند تا کودک بتواند بر خشمش فایق آید. این امر زمانی که کودک پیش از سن مجاز 13 سالگی درنگ زورن شود بیشتر صدق می کند.

خاطرات یک گریم ویرایش

کریه، تندخو و مستعد برای از کوره در رفتن
همین که نزدیک شدم درنگ زورن ناپدید شد این بود که فهمیدم اونا وقتی میترسن به غارهای زیر زمینی پناه میبرن.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Currect
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Currect
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Currect
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Currect
بازگشت
Currect
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Cancel


حضور فصل 6
فراری
Cancel
گره به من اعتماد کن
Currect
اوه کاپیتان، کاپیتان من
Cancel
ال کوگل
Cancel
خارش هفت ساله
Cancel
صبحانه در رختخواب
Cancel
عشق کور
Cancel
پسر نیز برمی خیزد
Cancel
درخت مردم
Cancel
خون جادویی
Currect
چیزهای وحشی کجا بودند
Cancel
شستشوی زرستورر
Cancel
پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.