FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
دایانا شید رینارد
Diana

نوع

وسن-سلطنتی

روابط

آدلیند شید:مادر
شان رنارد:پدر
کلی برکارد:نگهدار
الیزابت لاسل:مادربزرگ
پسر نیک و آدلیند:برادر

دایانا شید رینارد، هگزن بیستی است که از مادر و پدر هگزن بیست متولد شده و خون سلطنتی در رگهایش دارد. همچنین وی در دوره رشد 9 ماه در شکم مادرش در معرض تشریفات آلایش قرار گرفته است.

چرا؟ ویرایش

آدلیند شید ، مادر وی قدرت های هگزن بیستی خود را به خاطر یک گریم از دست داد. او که از همه رانده شده بود، تصمیم گرفت باردیگر قدرت های خود را بازیابد. برای اینکار می بایست حامله می بود. پس دفعه آخری که به پرتلند بازگشت، دلباخته قدیمی که خون سلطنتی داشت را به چنگ آورد و از شرایط وی که تحت تاثیر طلسم پس از بیداری زیبای خفته بود استفاده کرد و به مقصودش رسید.

مادرش باید تشریفات آلایش را انجام می داد تا دوباره هگزن بیست شود و به محض تولد وی مادرش دوباره هگزن بیست می شد. و مادرش اینکار را کرد.

پیش از تولد ویرایش

پس از تولد ویرایش

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.