Juliet searching.jpg این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

خانواده های سلطنتی

خانواده های سلطنتی که به 7 خانه مشهور هستند ، از اعصار گذشته سعی داشتند بر همه جا حکومت کنند. آنها در ژاپن، وین و چند کشور دیگر مستقر هستند و بیستر آشوب ها فعلی دنیا از آنها نشئات می گیرد. آنها می خواهند قدرت گذشته خود را در سایه ترس و جنگ بدست آورند.("بد دندان")

گذشته

در طی جنگ ها صلیبی خانواده های سلطنتی از گریم ها برای کنترل وسن ها استفاده میکردند تا در جنگ ها برای آنان بجنگند. هر چند که 7 گریم به آنها نارو زدند، با اینحال آنها گریم ها را تا مقام شوالیه می پذیرفتند.("بد دندان")

زمان حال

خانواده های سلطنتی در قرن 16 گارد مخصوص خود به نام ورات را پایه نهادند که از اکثر هوندیگر ها و سایر وسن ها تشکیل می شد. ("یک فوکس باو عصبانی") در این میان بعضی از گریم ها تصمیم گرفتند تا برای خانواده های سلطنتی کار کنند و به این ترتیب تعادل قدرت جامعه وسن ها به هم ریخت. ("موش و گربه") خانواده های سلطنتی علاقه زیادی به جذب گریم ها دارند و هر کس گریم داشته باشد، قدرتمند تر از دیگران به حساب می آید.("موش و گربه")

اگر شخصی نیم سلطنتی باشد، شاهزاده بوده ولی به عنوان عضو خانواده سلطنتی پذیرفته نمی شود. همچینین به نظر می رسد که خون خانواده های سلطنتی با بقیه مردم متفاوت است.("وسن مادرزادی")

7 کلید در دست 7 نسل از گریم هاست که برای خانواده های سلطنتی مهم است. با استفاده از این کلید ها آنها می توانند به افسانه قسطنطنیه دست یابد. خانواده های سلطنتی برای بدست آوردن این کلید ها آدم می کشند. سعی دارند به هر نحوی که شده کلید را از دست گریم ها بگیرند. در قرن حاضر آنها صاحب 4 کلید هستند. براین یل به این مقصود 600 سال تلاش کرده اند.("بد دندان")

افراد خانواده سلطنتی

شاه رینارد

اریک رینارد

ویکتور شنزبرگ

پرنس کنث

شان رنارد

دایانا شید-رنارد

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.