FANDOM


جی نمارو شانته به معنای روح خبیث اشک دزد، وسنی آفریقایی بوده و برای نخستین بار در قسمت ("آقای ساند من") مشاهده شد.

جنمارو شانته
215-Jinnamuru Xunte

نوع

وسن

افراد

آندرهSkull

مشخصه ویرایش

وقتی وویگ می کنند به شکل پشه بزرگ و سیاهی در می آیند. آنها از اشک افراد تغذیه میکند و کرم های قرمز رنگ ریزی را به چشم فرد می پاشند که موجب بیماری کوری رودخانه می شود. آنها بسیار سریعند وبه هنگام حرکت صدای عجیبی از خود تولید می کنند. گرچه خودشان ناقل این بیماری اند اما واکسن این بیماری در چشم آنهاست به همین دلیل کور نیستند.مغز آنها سیاه بوده و یک کیلو و نیم از مغز انسان سنگین تر است با کرم های قرمز پوشیده شده است.

آنها از انسان ها قوی ترند ولی در مرحله پایین تری نسبت به گریم ها قرا دارند. آنها می توانند از پنجره به بیرون بپرند و فرار کنند. هر چند که توانایی های آنها در هنگام وویگ بیشتر است، آنها می توانند از بعضی از خواصشان حتی در فرم انسانی نیز بهره برند

رفتار ویرایش

آنها کرم های قرمزی را به چشم قربانی می پاشند که موجب کور شدن وی می شود. چنانچه به این کرم ها رسیدگی نشود آنها چشم قربانی را به طور کامل خواهند خورد. وی از اشک دیگران مانند معتاد تغذیه میکند.

گفته می شود که جینمارو شانته پس از کور کردن قربانیان به سراغ خانواده آنها رفته تا از اشک های آنان تغذیه کند. به این منظور بیشتر جزو کشیش ها و افرادی است که به دردل مردم گوش میدهد

خاطرات یک گریم ویرایش

16 آوریل 1905 از لندن خارج شدم و بیستم ماه مه به کنیا رسيدم در سومین سفرم به مرکز کشور بود که با یکی از شیطانی ترین وسن های شناخته شده قاره سیاه روبرو شدم 14 روز طول کشید اما بالاخره حیوانی که روستایی ها رو وحشت زده کرده بود به چنگ آوردم و دیدم که اون آدم های بی گناه رو کور میکنه و از اشک هاشون مثل معتادین به تریاک نیرو میگیره مردم قبیله بهش جینمارو شانته میگفتن که معنیش تقریباً میشه روح شیطانی اشک دزد که به نظرم مضحکه برای اینکه میگن تا همین اواخر اون کشیش همین منطقه بوده.
زمانی که مغزش رو از سر بریده اش در آوردم دیدم که ورم کرده سیاه شده و پر از کرم های درشت زننده قرمزه.
جينمارو شانته معمولاً دوباره به سراغ قربانی هاش میاد و بقیه اعضای خانواده رو مورد حمله قرار میده چون اشک هاشون به آسونی در دسترسه.

215-Jinnamuru Xunte diary215-Jinnamuru Xunte diary2215-Jinnamuru Xunte brain diary

پیوند ها ویرایش

بیماری: کوری رودخانه وتاثیر آن بر افراد

حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Currect
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Cancel
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Currect


گریم انگلیسی/جینماروشانته