FANDOM


تاروس آرمانتا به معنای کله گاوی بوده و برای نخستین بار در قسمت("ولکنالیس") مشاهده شد.

تاروس آرمانتا

Marcus hegingz

Tauros armanta woge

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

مارکوس همینگز

نام لاتین

Taureus-Armenta

حضور

ولکنالیس

مشخصه ویرایش

هنگامی که ووگ می کنند به شکل گاو در می آیند. آنها بسیار سریع هستند ولی ظاهرا برتری نسبت به انسان ندارند. زیرا وو توانست یکی از آنها را مهار کند تحمل زیادی در برابر گرما دارند.

رفتار ویرایش

آنها شجاع وبیباک هستند و برای از میان برداشتن هر دشمنی داوطلب هستند. به سرسختی و مقاومت و پا پس نکشیدن مشهورند . از مرگ نمی ترسند. برخلاف آنچه از ظاهرشان بر می آید، تاروس آرمانتا ها از گریم ها می ترسند و علاقه ای به درگیری به آنها ها ندارند و در صورت امکان فرار می کنند.

خاطرات یک گریم ویرایش

218-Taureus-Armenta-book

تاروس آرمانتا به عنوان فردی برای معاندت و شجاعت در برابر سختی شناخته شده است، بسیاری از آن ها در خط مقدم یافت شده اند. اولین داوطلب هستند و مایل اند هر نوع دشمنی را با اعصابی پولادین در زیر آتش بی امان از سر راه بردارند .

این تاروس آرمانتا یک گروهبان در ارتش دوم آلمان در نبرد سومعه بود.

او بیش از 20 بار در زمان مرگ زخمی شده بود.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Currect
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel